Medicinvetarna #27: Lurad av placebo?

Ända sedan medeltiden har det funnits kunskap om att vår tro på en behandling påverkar hur effektiv den blir. Möt forskaren Karin Jensen som intresserar sig för placeboeffekten. Avsnittet publicerades 20 november 2019.

Karin Jensen, forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap. Foto: Cecilia Odlind
Karin Jensen, forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap. Foto: Cecilia Odlind.

En icke verksam behandling, "sockerpiller", kan ge effekt om personen tror att den är verksam, det kallas placeboeffekten. Moderna placebostudier kan lära oss mer om hur effektiva olika läkemedel och behandlingar är.

Karin Jensen är forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, och hennes forskning handlar om smärta och om placebo. Med hjälp av olika tekniker för hjärnavbildning kartlägger hennes forskargrupp hur hjärnan bearbetar smärtsignaler, samt hur placeboeffekter uppstår. Forskningen sker i samarbete med Program in Placebo Studies på Harvard Medical School.

I avsnittet förklarar Karin Jensen hur och varför placeboeffekten fungerar, och vid vilka tillstånd den inte fungerar alls. Vi lär oss också vad "smutsig" placebo är.

I avsnittet medverkar också Jonas Frisén, professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, och besvarar lyssnarfrågan: Får vi nya hjärnceller i vuxen ålder?

  • Lyssna på avsnittet via Spotify.
  • Hitta Medicinvetarna i iTunes.
Andreas Andersson
2023-11-22