Medicinvetarna #9: Arg av testosteron?

Brukar du skylla aggressivt beteende på testosteron? Det saknas belägg för att hävda en sådan koppling, enligt forskaren Stefan Arver. Avsnittet publicerades 13 februari 2019.

Stefan Arver.
Stefan Arver. Foto: Andreas Andersson

Det manliga könshormonet testosteron omgärdas av en hel del myter. Begreppet testosteronstinna män, till exempel, är snarare ett litterärt begrepp som inte har förankring i den medicinska forskningen, menar han. Inte heller verkar det finnas något "manligt klimakterium": "Mäns könshormoner ligger stabilt på samma nivåer i princip livet ut, så länge man inte drabbas av sjukdom", säger Stefan Arver.

Men hur påverkar då hormonet testosteron mäns (och kvinnors) hälsa? Frågan besvaras i avsnitt 9 av Medicinvetarna där vi intervjuar Stefan Arver. Han är överläkare och forskare vid ANOVA, ett tvärvetenskapligt centrum vid Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset som gör utredningar och behandlingar men också bedriver forskning inom tre områden: andrologi (det vill säga sjukdomstillstånd i mannens fortplantningsorgan), sexualmedicin och transmedicin.

I detta avsnitt avhandlas testosteronets effekter på manlig (och kvinnlig) hälsa och även den generella försämring av spermiekvalitet som forskarna iakttagit de senaste decennierna. Vi får bland annat veta att tesosteron verkar skydda mot depression och oro och att det snarare är brist på testosteron som kan leda till nedstämdhet och ilska.

I programmet medverkar även Lars Olson, forskare vid Karolinska Institutet, och svarar på frågan varför det känns som att tiden går fortare och fortare.

Lyssna på avsnittet via Spotify istället

Hitta Medicinvetarna i iTunes