Medicinvetarna #120: Hur behandla Alzheimers?

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens och idag lever cirka 100 000 personer i Sverige med sjukdomen. Miia Kivipelto är professor i klinisk geriatrik och har ägnat större delen av sin karriär år att forska om diagnostik och behandling av bland annat Alzheimers. I avsnittet berättar hon om forskningsläget kring livsstilsfaktorer och också om nya läkemedel. I avsnittet hör vi också Bengt Winblad svara på lyssnarfrågan om boxning leder till demens. Avsnittet publicerade 17 maj 2023.

Professor Miia Kivipelto
Professor Miia Kivipelto Foto: Andreas Andersson

Alzheimers sjukdom är en neurodegenerativ sjukdom som varje år drabbar 20 000-25 000 svenskar. Det är den vanligaste demenssjukdomen och den är dödlig. Forskningen inom området har handlat om nya sätt att ställa tidiga diagnoser och olika metoder för att fördröja sjukdomsförloppet, både med läkemedel och andra behandlingssätt.

Miia Kivipelto är professor i klinisk geriatrik vid centrum för Alzheimer-forskning vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet. Hon är också specialistläkare och chef för forskning och utveckling vid tema inflammation och åldrande vid Karolinska Universitetssjukhuset.

I sin forskning, som sker i nära samspel med vården, har hon undersökt förebyggande åtgärder, tidig diagnos och behandling av kognitiv funktionsnedsättning till följd av bland annat Alzheimers sjukdom. Hon har genom epidemiologiska studier ägnat sig åt att identifiera olika livsstils- och vaskulära riskfaktorer för demens och interaktioner med bakomliggande genetiska faktorer.

– När jag började min forskning för 25 år sedan pratade man bara om hög ålder och genetik, faktorer som man inte kan göra så mycket åt. Men senaste forskningen/beräkningarna/studierna visar att minst 40 procent av all demens är kopplad till livsstil- och miljörelaterade faktorer, säger Miia Kivipelto.

Hon är inte minst känd för FINGER-metoden som syftar till att fördröja förloppet vid Alzheimers sjukdom. 

Bengt Winblad
Bengt Winblad Foto: Andreas Andersson

Bengt Winblad är professor emeritus i geriatrik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet. I avsnittet svarar han på lyssnarfrågan: Stämmer det att man kan drabbas av demens om man håller på med boxning?

Demens är en diagnos för en rad symptom, som exempelvis minnesförlust, koncentrationssvårigheter och nedstämdhet, som kan bero på olika sjukdomar och skador. 

- Problemet med hjärnskador förekommer även i flera andra sporter men boxning är den sport som ger de grövsta och tydligaste effekterna. Man brukar prata om boxardemens, säger Bengt Winblad.

Han nämner även en nyligen publicerad studie vid Karolinska Institutet som visar att män som spelade fotboll i allsvenskan fram till mitten av 1900-talet hade en högre risk för demens än män från den övriga befolkningen.

Mer om ämnet

AA
Innehållsgranskare:
2024-06-14