Medicinvetarna #26: Vad gör alla celler?

I kroppen finns tusentals olika slags celler som står för olika funktioner. Många av dem är faktiskt inte kända ännu. Professor Sten Linnarsson deltar i ett stort kartläggningsprojekt som ska leda fram till en atlas över alla kroppens celler. Avsnittet publicerades 6 november 2019.

Portrait of Sten Linnarsson, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Foto: Andreas Andersson.
Foto: Andreas Andersson.

När vi drabbas av en sjukdom är det nästan alltid en specifik typ av celler som drabbas. Därför är det viktigt att vi har koll på alla olika celltyper i kroppen. Och det arbetet som pågår för fullt, bland annat inom ramen för projektet Human Cell Atlas.

En av initiativtagarna till projektet är Sten Linnarsson, professor i molekylär systembiologi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet och gäst i avsnitt 26 av Medicinvetarna. I sin forskning försöker han framförallt förstå vad det finns för celler i hjärnan, och hur de fungerar och utvecklas. Det sker bland annat med hjälp av single cell-metoden där genuttrycket i enskilda celler kartläggs.

I Medicinvetarna berättar han om arbetet men också om sina favoritceller – astrocyterna. Bonus: Tre celltyper du inte visste att du hade!

Yoga som medicinsk behandling

I avsnittet svarar också Marian Papp, postdoc vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet, på lyssnarfrågan om hur yoga kan användas som en medicinsk behandling.

  • Lyssna på avsnittet via Spotify
  • Lyssna på avsnittet via iTunes

Mer läsning på temat

CO
Innehållsgranskare:
2023-11-12