Medicinvetarna #99: Rädd för svamp?

Antalet svampinfektioner ökar globalt, men det finns ingen anledning att oroa sig för några monstersvampar som det ibland framställs populärkulturellt. Lena Klingspor är docent och överläkare och anknuten forskare på Karolinska Institutet. Hon har forskat på diagnostik och behandling av svampinfektioner. Avsnittet publicerades 27 juli 2022.

Lena Klingspor
Lena Klingspor Foto: Andreas Andersspon

De vanligaste svampinfektionerna är ytliga och är inte farliga men kan orsaka besvär i slemhinnor, hud , hår och naglar. Men även i sig ofarliga svampinfektioner kan vara väldigt besvärliga, till exempel för kvinnor som drabbas av återkommande svampinfektioner i underlivet. Samtidigt är allvarliga livshotande svampinfektioner ett ökande problem inte bara i Sverige utan även internationellt. 

Att förekomsten av svampinfektioner ökar är förstås negativt, men en av orsakerna är positiva: Det har utvecklats mer effektiva metoder att  behandla sjukdomar som tidigare ofta var dödliga, som till exempel leukemi och hiv. Farliga, så kallade invasiva, svampinfektioner drabbar nämligen så gott som uteslutande personer som är kritiskt sjuka, som intensivvårdspatienter eller transplanterade patienter som får immunhämmande läkemedelsbehandlingar.

- Det som är oroande är att många svampar på senare år har utvecklat resistens mot många svampmediciner, säger Lena Klingspor, docent i klinisk mykologi och före detta överläkare vid avdelningen för klinisk mikrobiologi, där hon varit medicinskt ansvarig för de mykologiska laboratorierna vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna.

Lena Klingspor är anknuten forskare vid institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet och hon har forskat på svampinfektioner i över 30 år. Forskningen har fokuserat på förekomsten av olika svampsjukdomar hos olika patientgrupper, riskfaktorer för att utveckla svampinfektion och förbättrad svampdiagnostik så att behandlande läkare ska kunna sätta in korrekt svampbehandling snabbt. Hör henne berätta om behandling, problem med resistens och hur klimatförändringarna kan påverkar risken för svampinfektioner framöver.

- Med anledning av den globala ökningen av svampinfektioner har WHO utsett en expertgrupp som ska identifiera vilka sjukdomsframkallande svampar som hotar folkhälsan och vilka prioriteringar som behöver göras vad gäller diagnostik, behandling och resistensproblematik, säger hon.

I avsnittet hör vi även Eva Wikström-Jonsson, anknuten forskare vid institutionen för laboratoriemedicin, besvara en lyssnarfråga om huruvida hostmediciner verkligen fungerar.

  • Här kan du läsa en transkriberad version av intervjun med Lena Klingspor. 
  • Lyssna på avsnittet via Spotify
  • Lyssna på avsnittet via iTunes
Andreas Andersson
2023-11-22