Medicinvetarna #19: Cancer: Kan gentest hjälpa?

Richard Rosenquist Brandell är professor i klinisk genetik och är en av Sveriges främsta experter på det som kallas precisionsmedicin - en teknik som kan leda till helt nya, och individanpassade, mediciner. Avsnittet publicerades 3 juli 2019.

Richard Rosenquist Brandell, professor i klinisk genetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.

Avsnitt 19 av Medicinvetarna innebär en världspremiär - det är inspelat inför publik under Almedalsveckan 2019. Ämnet är precisionsmedicin, det vill säga individanpassad behandling. Tack vare teknisk utveckling av genkartläggningsmetoder kan man idag relativt snabbt och billigt kartlägga varje individs DNA. Informationen kan användas i vården för att förbättra diagnostik och behandling vid bland annat cancer.

Gäst är Richard Rosenquist Brandell, professor i klinisk genetik vid Karolinska Institutet och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset. Han leder projektet Genomic Medicine Sweden, som ska introducera precisionsmedicin i Sverige med målet att alla patienter i hela landet får tillgång till dessa möjligheter.

I samtalet pratar vi också om de möjligheter och kanske risker som den accelererande utvecklingen inom genkartläggning innebär samt några av de etiska dilemman som läkare och forskare ställs inför.

Mer läsning på temat:

Andreas Andersson
2023-11-22