Medicinvetarna #86: Hur påverkar abort hälsan?

Sedan lång tid tillbaka har människan försökt styra sitt barnalstrande. Förbud har tvingat kvinnor till osäkra och olagliga aborter som lett till hög dödlighet. Forskningen visar att legalisering av abort leder till en direkt minskning av mödradödligheten, säger professor Kristina Gemzell Danielsson. Hör hennes berättelse om forskningen bakom den idag dominerande metoden, medicinsk abort. Poddavsnittet publicerades 26 januari 2022.

Professor Kristina Gemzell Danielsson foto Andreas Andersson
Professor Kristina Gemzell Danielsson foto Andreas Andersson

Många politiker har genom historien trott att de kan få fler barn att födas genom att införa en restriktiv abortlagstiftning, berättar säger Kristina Gemzell Danielsson är professor i obstetrik och gynekologi med särskild inriktning på reproduktiv hälsa vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.

- Men så är det inte. Ett tydligt exempel kunde studeras när Rumänien införde en restriktivare abortlagstiftning, det ledde till en direkt ökning av antalet dödsfall relaterade till osäkra illegala aborter. När de sedan lättade på restriktionerna gick dödstalen ner igen. Det blev som ett vetenskapligt experiment där man på ett fruktansvärt sätt experimenterar med kvinnors liv, säger hon.

Kristina Gemzell Danielsson är chef för WHO-centret för reproduktionsmedicin vid Karolinska Institutet. Där leder hon forskning som inkluderar experimentella studier, kliniska prövningar och även implementering av forskningsresultaten. I avsnitt 86 av KI:s podcast Medicinvetarna får vi höra berättelsen om medicinska abortens väg från idé till idag då behandlingen ersatt kirurgisk abort på många håll.

- Pandemin har också påskyndat användningen av telemedicin för att underlätta medicinska aborter i hemmet, säger hon.  

I avsnittet svarar även forskaren Lars Norlén, anknuten till institutionen för cell- och molekylärbiologi och institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, på flera lyssnarfrågor om hår, bland annat hur hormoner påverkar håret.

Andreas Andersson
2023-11-22