Medicinvetarna #39: Är du prioriterad?

Utbrottet av det nya coronaviruset har lyft upp en rad etiska frågor på agendan, bland annat den om hur vårdpersonal ska prioritera mellan patienter. Medicinetikern och forskaren Niklas Juth har varit med och formulerat prioriteringsriktlinjer. Hör honom berätta mer i Medicinvetarna. Avsnittet publicerades 29 april 2020.

Porträtt av Niklas Juth, forskare  medicinsk etik. Foto: Andreas Andersson.
Niklas Juth, forskare medicinsk etik. Foto: Andreas Andersson.

Pandemiutbrottet av covid-19 innebär en stor belastning på intensivsjukvården. På grund av bristande resurser kan vårdpersonal tvingas prioritera vissa patienter framför andra. Hur ska det gå till? Niklas Juth är universitetslektor och docent i medicinsk etik vid institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet, och har medverkat i att ta fram Socialstyrelsens nationella principer för prioritering av intensivsjukvård under covid-19-pandemin. Riktlinjerna har debatterats och i programmet nämns specifikt en debattartikel i Dagens Nyheter av Torbjörn Tännsjö.  

I sin egen forskning har Niklas Juth bland annat intresserat sig för just prioriteringar inom hälsovården, men hans huvudsakliga forskning handlar om skärningspunkten mellan politisk filosofi och medicinsk etik, till exempel självbestämmanderätt och rättvisa inom hälsovården. Niklas Juth är också sammankallande för den resursgrupp för forskningsetiska frågor som Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen har inrättat i samband med covid-19-pandemin.

I Medicinvetarna pratar han också om etiken kring masstestning av corona (det är inte riktigt så enkelt som många tror), om etik i en pressad tid (noggranna etiska bedömningar måste göras även nu) och hur medicinsk etik kan hjälpa oss att prioritera mellan att rädda liv akut jämfört med att hålla igång ekonomin för att minska risken för framtida mänskligt lidande.

I avsnittet svarar också Karin Sundström, virusepidemiolog vid institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, på lyssnarfrågan om hur forskning och vård påverkas av att man pausar screeningen av flera cancerformer på grund av coronapandemin. Och – hon resonerar även kring vem man kan lita på och hur man ska förhålla sig kritisk till all fakta som sprids kring det nya viruset och dess effekter.

  • Lyssna på avsnittet via Spotify
  • Hitta Medicinvetarna i iTunes

Mer på samma tema

Andreas Andersson
2023-11-22