Medicinvetarna #144: Vad är bipolär sjukdom?

Euforisk glädje och djup nedstämdhet. Typiskt för bipolär sjukdom är episodiska förändringar i sinnesstämningen. Sjukdomen är starkt kopplad till ökad risk för självmord. Men det finns bra behandling berättar forskaren Carl Sellgren Majkowitz, som forskar om orsakerna bakom tillståndet. Avsnittet publicerades 17 april 2024.

Carl Sellgren Majkowitz. Foto Andreas Andersson.
Carl Sellgren Majkowitz. Foto Andreas Andersson.

Runt 2,5 procent av befolkningen är drabbade av bipolär sjukdom. Det är en ärftlig sjukdom som kan innebära stora svårigheter att fungera när den är obehandlad. Förutom perioder av nedstämdhet drabbas dessa individer även av hypomaniska eller – ännu allvarligare – maniska perioder.

– Ett sådant skov brukar börja med en euforisk glädje. Den kan sedan övergå i ökad irritabilitet. Allt går extremt fort, personen upplever att hen inte behöver sova och har ofta vanföreställningar. Samtidigt har personen också en överdrivet positiv självkänsla och tro på vad hen kan åstadkomma. Detta resulterar ofta i mycket riskfyllda beteenden, exempelvis att man gör av med stora summor pengar, säger Carl Sellgren Majkowitz, specialist i psykiatri och gruppledare och docent vid institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet. 

I sin forskning försöker han förstå hur avvikelser i hjärnans utveckling kan orsaka sjukdomar som schizofreni och bipolär sjukdom. 

– Detta är framför allt en genetisk sjukdom, vi känner till hundratals genetiska förändringar som ökar risken. Var och en ger oftast bara en liten riskökning men vi ser en kombinationseffekt, säger Carl Sellgren Majkowitz.

Det finns överlappande symtom med framför allt schizofreni, vilket även ses i de genetiska analyserna. Kopplingen mellan bipolär sjukdom och självmord är mycket stark. Risken för självmord är cirka 20 gånger högre hos personer med sjukdomen och 10-15 procent begår självmord. – 

– De stämningsstabiliserande läkemedelsbehandlingar vi har fungerar bra för de flesta och det klassiska litium har en viss självmordspreventiv effekt. Så det är mycket viktigt att patienten kommer i behandling. Ofta kan det ta runt ett år att hitta den rätta kombinationen som fungerar för en viss patient, säger Carl Sellgren Majkowitz.

  • Lyssna på avsnittet via iTunes 
  • Lyssna via Spotify
  • Läs en transkriberad version av den långa intervjun med Carl Sellgren Majkowitz.
Professor Johan Frostegård.
Professor Johan Frostegård. Foto: Andreas Andersson

Lyssnarfrågan: Hur hänger HLA-genotyp och smärta ihop?

En lyssnare av KI:s podcast Medicinvetarna hade genomgått en smärtutredning som visade att hen hade genotyp HLA B27. Vad innebär det och hur hänger det ihop med smärta? HLA står för humant leukocytantigen och är peptider som sitter på ytan på många olika celler och visar upp främmande ämnen, främst från virus, för immunceller, T-celler, som kan bekämpa det främmande. 

– HLA B27 är en av många varianter av den här genen som en del bär på och som ökar risken för vissa smärttillstånd som exempelvis Bechterews sjukdom. Det kan vara viktigt att ställa rätt diagnos för att ge rätt behandling, säger Johan Frostegård är professor i medicin vid Karolinska institutet samt specialist i reumatologi och internmedicin. 

Hör hela svaret i Lyssnarfrågan #6.

Mer om liknande ämnen

Cecilia Odlind
2024-05-01