Medicinvetarna #127: Har du koll på skärmtiden?

Hur oroliga ska vi vara över skärmvanorna hos det uppväxande släktet egentligen? Riktigt ordentligt oroliga enligt psykologiprofessor Lisa Thorell som anser att barn upp till två år inte ska exponeras för några skärmar alls. I avsnittet svarar också forskaren Peter Ueda på en lyssnarfråga om porrkonsumtion. Avsnittet publicerades 23 augusti 2023.

Lisa Thorell
Lisa Thorell Foto: Andreas Andersson

Under våren 2023 har det debatterats flitigt kring användning av skärmar i förskolan, och en av de som haft åsikter är Lisa Thorell. Hon är professor i utvecklingspsykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Instituet. Hon leder en forskargrupp som fokuserar på NPF-diagnoser (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), men som också har mycket fokus på digitala medier – spel och sociala medier till exempel. Hon tycker att många svenskar har en allt för naiv inställning till att låta barn underhållas av skärmar i olika former.

Hon pekar på att det går att se en försämrad språkutveckling hos barn som allt för tidigt exponeras för digitalt innehåll, men också på att inlärningen försämras när studenter tillåts ha datorerna uppslagna under föreläsningar. Hon ifrågasätter också nyttan i att digitalisera för digitaliseringens skull, och riktar kritik mot hur den svenska skolan utvecklats de senaste decennierna. 

Och även om hon håller med om att det kan vara svårt att stå emot tjat, eller grupptryck för den delen, så påpekar hon att vi som föräldrar nog ska tänka igenom vårt beteende inför våra barn också.

I samtalet nämner programledaren Andreas Andersson förkortningen AFK som står för Away From Keyboard, ett alternativt begrepp till det mer etablerade IRL, In Real Life som är skapat för att påpeka att det som pågår på nätet också är en del av det verkliga livet.

Peter Ueda. Foto Andreas Andersson
Peter Ueda. Foto: Andreas Andersson

Påverkar porrkonsumtion sexualiteten?

Lyssnarfrågan i avsnittet besvaras av forskaren Peter Ueda, forskare vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, som medverkade i avsnitt #119 om ofrivillig manlig sexlöshet. Frågan den här gången lyder: Påverkas sexualiteten av porrkonsumtion?

- Vissa kan bli avtrubbade av för mycket porr. Om man upplever att det är ett problem kan man pröva att minska sitt porranvändande, säger han.

Läs vidare

AA
Innehållsgranskare:
2023-12-08