Medicinvetarna #63: Fri från ätstörningar?

Ätstörningar innebär ett stort lidande för drabbade och deras familjer, och kan i värsta fall leda till för tidig död. Emma Forsén Mantilla är psykolog och forskare på Karolinska Institutet och har i mer än tio år arbetat med ätstörningar - varför de uppkommer och hur de kan behandlas. För det finns hjälp att få! Publicerad 210310.

Emma Forsén Mantilla
Emma Forsén Mantilla. Foto: Andreas Andersson

Det finns ingen entydig forskning som förklarar varför vissa personer drabbas av ätstörningar, men det finns en överrepresentation bland elitsatsande idrottare och kvinnor/tjejer. Emma Forsén Mantilla är psykolog och forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet, och hon har varit verksam inom fältet ätstörningar sedan 2009.

Hon har bland annat forskat på hur vår självbild är kopplad till risken för att utveckla ätstörningar och om olika sätt att förebygga ätstörningar. Hon har särskilt intresserat sig för hur man ska kunna hjälpa individer som fastnat i tvångsmässig träning, något som ofta hänger ihop med ätstörningar. I avsnittet berättar hon mer om orsaker, riskfaktorer och behandlingar, och om det multinationella forskningsprojektet EDGI som ska försöka reda ut vilken roll våra gener spelar när det gäller vilka individer som utvecklar ätstörningar och vilka som inte gör det. 

I avsnittet hör vi också forskaren Peter Bergman vid institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, svara på en lyssnarfråga om huruvida vitamin D kan ha en skyddande effekt mot covid-19. 

AA
Innehållsgranskare:
Andreas Andersson
2023-11-22