Medicinvetarna #91 Är beroende en sjukdom?

Är du beroende eller lider du bara av en dålig vana? Forskaren Joar Guterstam reder ut begreppen och nej, man kan inte vara socker-, tränings- eller mobilberoende. Däremot kan droger och spel om pengar leda till beroende som kräver vård. Och den är effektivare än vad många känner till. Poddavsnittet publicerades 6 april 2022.

Forskaren Joar Guterstam. Foto: Andreas Andersson.
Forskaren Joar Guterstam. Foto: Andreas Andersson.

- Ett beroende skapar problem för en själv och människor i ens omgivning och man har förlorat förmågan att kontrollera sitt beteende, man har svårt att sluta även om man vill. Beroende är alltså ett allvarligt tillstånd som i värsta fall kan leda till döden och som inte kan jämföras med till exempel att vara mycket på Facebook, säger Joar Guterstam är forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

I sin forskning undersöker han hur hjärnan fungerar vid beroendetillstånd med olika hjärnavbildningstekniker. Han arbetar också med kliniska prövningar av läkemedel för beroendetillstånd.

- Det finns en hel del fördomar om hur beroendebehandling går till, många tror att man åker in på behandlingshem men det sker oftast i öppenvården. Det finns flera behandlingsalternativ som generellt har ganska god effekt på olika former av drogberoende. Majoriteten kommer ur sitt beroende, säger Joar Guterstam.  

Han berättar också om vad som händer i hjärnan vid beroende (”det vet vi väldigt mycket om idag”), om hur man bäst bemöter någon som har ett beroende (med omtanke snarare än skambeläggning) och om balansen mellan det egna ansvaret och beroende som sjukdom (det är tveksamt om hjärnan verkligen ”kidnappas”). 

I avsnittet svarar även Isabella Gripe, doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, på lyssnarfrågan om ifall ungas minskade alkoholkonsumtion har lett till en ökad droganvändning (nej, faktiskt inte).  

Mer på temat

Andreas Andersson
2023-11-22