Medicinvetarna #70: Hur förebyggs förlossningsskador?

Tre av fyra kvinnor drabbas av någon form av förlossningsskada. Men de allra flesta är inte allvarliga och majoriteten går att behandla i efterhand så att kvinnan blir bra. Barnmorskan och forskaren Helena Lindgren forskar om hur man ska minska risken för skador i samband med förlossningen. Undvik ryggläge är ett av hennes tips. Avsnittet publicerades 16 juni 2021.

Porträtt av barnmorskan och forskaren Helena Lindgren. Foto: Andreas Andersson.
Barnmorskan och forskaren Helena Lindgren. Foto: Andreas Andersson.

- Det har tyvärr varit en allmän uppfattning att man bör räkna med långdragna besvär efter att man har fött barn. Men de senaste 10-15 åren har forskningen tagit fart när det gäller både att förebygga och behandla skadorna, säger Helena Lindgren är barnmorska och docent vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.

Bristningar i bäckenbotten kan leda till urin- och avföringsläckage, smärta och problem att återgå till sexlivet efter förlossningen. I sin forskning fokuserar Helena Lindgren på att hitta det bästa utfallet vid graviditet och förlossning.

- Vi har bland annat sett att förlossningsställningar där bäckenet kan röras fritt, till exempel ståendes, sittandes på en pall men även liggandes på sida minskar risken för skador. Ett långsamt och kontrollerat framfödande och en god kommunikation mellan kvinnan och barnmorskan är också viktig, säger hon.

Sedan 2017 är Helena Lindgren även gästprofessor vid University of Gondar i Etiopien. Hör henne berätta mer i avsnitt 70 av Medicinvetarna om hur kvinnor där drabbas hårt av bristande vård och utstötning från samhället efter att ha drabbats av förlossningsskador.  

- Födande i ryggläge är här mycket vanligt och vi har kunnat se att införandet av andra ställningar har fått stora effekter på skadeförekomsten, säger hon.

I avsnittet svarar även Anne Örtqvist, forskare vid institutionen för medicin, Solna, vid Karolinska Institutet, på lyssnarfrågan om hu avståndet från hemmet till förlossningskliniken påverkar risken för att föda utanför sjukhus och risken att drabbas av komplikationer i en sådan situation.

Andreas Andersson
2023-11-22