Medicinvetarna #88 Minskar träning risken för cancer?

Att motionera regelbundet är ingen mirakelkur men kan minska risken för vissa cancersorter – och öka livskvaliteten för dem som drabbas. Hör forskaren Helene Rundqvist berätta om träningens hälsoeffekter, med särskilt fokus på cancer.

Porträtt av Helene Rundqvist
Helene Rundqvist. Foto: Stefan Zimmerman

Motion påverkar olika organsystem på olika sätt. Det förklarar varför träning kan ha positiva effekter på många olika sjukdomar. Det är ganska populärt att säga att träning är medicin men jag skulle säga att det är det perfekta komplementet till medicin, säger Helene Rundqvist, molekylärbiolog och forskare vid institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet.

Hennes forskning handlar om hur träning påverkar kroppens celler och organ på olika sätt och om hur motion stärker immunförsvaret och minskar risken för sjukdom, till exempel cancer.

– Självrapporterade befolkningsstudier visar att personer som uppger att de är mycket fysiskt aktiva framför allt har minskad risk för koloncancer, endometriecancer och bröstcancer. Men vid en del cancerformer finns inga evidens för träningseffekt. Som forskare tycker man det är intressant för det tyder på att det finns en biologi bakom, säger hon.

Helene Rundqvist berättar också om tänkbara mekanismer bakom effekterna, hur man rekommenderas motionera och hur hon själv motiverar sig till regelbunden träning. 

I avsnittet svarar även Vinod Diwan, senior professor vid institutionen för global hälsa, Karolinska Institutet, på lyssnarfrågan om vaccinationstäckning.

Mer på temat

Andreas Andersson
2023-11-22