Medicinvetarna #109: Tänder du fel?

Den mänskliga sexualiteten kan ta sig många uttryck, och det är lätt att tänka att det mesta idag är mer eller mindre accepterat. Men sexuellt beteende kan passera gränser, exempelvis juridiska, och också bli till en belastning för individen. Josephine Savard är psykiatriker och forskare på Karolinska Institutet, hon har i sin forskning fokuserat på sexuella störningar och framför allt personer med tvångsmässig sexuell störning. Avsnittet publicerades 14 december 2022.

Josephine Savard
Josephine Savard Foto: Andreas Andersson

Vad som anses normalt i den mänskliga sexualiteten har varierat genom historien, men de flesta håller nog med om att vi lever i en mycket frigjord tid, på en mycket frigjord plats på jorden. Men det finns böjningsmönster och varianter som riskerar att leda till att gränser passeras. Personer med pedofila böjelser är ett exempel, men inte det enda. 

Forskaren Josephine Savard är psykiatriker och arbetar på Anova som är ett centrum för andrologi som drivs av Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Hon är knuten till institutionen för klinisk neurovetenskap och till institutionen för medicin Huddinge vid Karolinska Institutet och har i sin forskning fokuserat på sexuella störningar och framför allt personer med tvångsmässigt sexuell störning. 

I avsnittet nämns PrevenTell, en tjänst för personer som upplever att de tappat kontrollen över sin sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra sig själv eller andra illa.

I avnittet medverkar också Ina Schuppe Koistinen och svarar på frågan: Vad utmärker en normal vaginal bakterieflora? Hon är knuten till institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska Institutet. Hon är aktuell med en bok som handlar om just den vaginala bakteriefloran. 

Andreas Andersson
2024-01-03