Medicinvetarna #68: Jobbar vi oss sjuka?

Möjligheten att arbeta när som helst, varifrån som helst, medför inte bara frihet. Svårigheten att koppla bort jobbet riskerar att leda till ökad stress och i förlängningen ohälsa. Det ständiga inflödet av meddelanden och mejl kan också leda till koncentrationssvårigheter. Forskaren Gisela Bäcklander vid Karolinska Institutet har intresserat sig för det moderna arbetslivets möjligheter och fallgropar. Avsnittet publicerades 19 maj 2021.

Gisela Bäcklander
Gisela Bäcklander. Foto: Andreas Andersson

Gisela Bäcklander* är forskare på institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) vid Karolinska Institutet. Hon disputerade i industriell ekonomi och organisation vid Kungliga Tekniska Högskolan, och har skrivit boken "Ostörd - principer för en skärpt arbetsdag". 

Hennes forskning kretsar kring vad det moderna arbetslivet innebär för oss i en tid när vi i allt högre utsträckning kan jobba varifrån som helst, när som helst. Och ofta hur länge som helst. Detta samtidigt som de öppna kontorslandskapens distraktioner (när vi väl är där), liksom många digitala kommunikations- och informationssystem, ständigt avbryter oss och pockar på uppmärksamheten.

Nu senast, väl tajmat med pandemin, har hon undersökt vad det gör med oss att arbeta på distans mer eller mindre på heltid. Hon är framför allt inriktad på "kunskapsarbetare", ett begrepp som förklaras i avsnittet, liksom begreppet dålig kognitiv hygien.

I avsnittet medverkar också virologen Ali Mirazimi, professor vid institutionen för laboratoriemedicin, för att svara på en lyssnarfråga som handlar om huruvida virus verkligen kan sägas ha en vilja, vilket ofta hörts under det gångna pandemiåret. 

*) Notering 2024-01-09: Gisela Bäcklander jobbar inte längre på Karolinska Institutet.

Cecilia Odlind
2024-01-09