Medicinvetarna #8: Historien om kranierna

Karolinska Institutets historiska samling av mänskliga kvarlevor väcker känslor. Hör om kraniernas plats i medicinhistorien. Avsnittet publicerades 30 januari 2019.

Olof Ljungström
Olof Ljungström Foto: Andreas Andersson

Under framför allt 1800-talet samlade medicinska universitet på sig stora anatomiska samlingar. De användes för undervisning och forskning, men många gånger med frågeställningar och synsätt som är främmande för oss idag. Själva insamlandet av framför allt kranier har också väckt debatt med återlämningsceremonier som följd.

Olof Ljungström är idéhistoriker vid enheten för medicinens historia och kulturarv, och är den som främst arbetar med Karolinska Institutets samling idag. Hör honom berätta om vilka idéer som låg bakom samlingen och vad som ska hända med den i framtiden.

I programmet medverkar även Anna Smed Sörensen, docent i immunologi vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, och svarar på frågan om alla virus är farliga.

 

AA
Innehållsgranskare:
2023-11-22