Medicinvetarna #62: Kan bröstcancer förebyggas?

Genom att tidigt identifiera kvinnor med hög risk för bröstcancer vill professor Per Hall förhindra att cancern ens uppstår. Hör honom berätta i Medicinvetarna om risk- och friskfaktorer samt om läkemedelsbehandling i preventivt syfte kan vara ett sätt att minska bröstcancer hos de kvinnor som har störst risk att drabbas. Publicerad 210224.

Porträtt av professor Per Hall. Foto: Ola Danielsson.
Professor Per Hall. Foto: Ola Danielsson.

Fyra kvinnor avlider varje dag i bröstcancer i Sverige. Risken att drabbas är olika hos olika kvinnor – barnafödande, amning, brösttäthet och gener är några faktorer som påverkar. Per Hall är professor i epidemiologi på institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet och överläkare vid Södersjukhuset. I sin forskning har han arbetat med att identifiera riskfaktorer för bröstcancer.

– Genom att kartlägga riskfaktorerna hoppas jag att vi ska kunna identifiera kvinnor med hög risk innan de insjuknar genom så kallad riskbaserad screening, istället för som idag med åldersbaserad mammografi, säger han.

I KI:s podcast Medicinvetarna berättar han om risk- och friskfaktorer för bröstcancer och varför det är så svårt att studera hur kosten påverkar risken. Han berättar också om en aktuell forskningsstudie där gruppen sett att läkemedelsbehandling med tamoxifen till friska kvinnor minskar tätheten i bröstvävnaden vid lägre doser än tidigare visat. Förhoppningen är att kunna använda denna behandling i preventivt syfte för de kvinnor som har störst risk att drabbas.   

I avsnittet diskuteras också vikten av att delta i forskningsstudier.

– Jag ser kliniska prövningar som en kedja av donationer. Tidigare patienter har bidragit med kunskap som gagnar oss idag. Dagens patienter donerar kunskap till morgondagens patienter. Om ingen deltar så bryts kedjan, säger Per Hall.

I avsnittet svarar även Lars Sävendahl, professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, på lyssnarfrågor om växtvärk.

Mer inom samma område

CO
Innehållsgranskare:
Katarina Sternudd
2023-08-10