Medicinvetarna #30: Styr tarmfloran hälsan?

Utan bakterierna som bor på vår kropp skulle vi snabbt drabbas av bristsjukdomar, tarmproblem och angrepp. Hur avgörande är egentligen dessa bakterier för vår hälsa? Avsnittet publicerades 1 januari 2020.

Professor Lars Engstrand in the podcast Medicinvetarna.
Lars Engstrand, professor vid institutionen MTC. Foto: Andreas Andersson.

Mikrober är ett samlingsnamn för mikroorganismer som bakterier, svampar och virus. De kan orsaka sjukdomar men på och i vår kropp bor också mängder av "goda" mikrober – faktiskt ungefär lika många mikrober som vi har celler – som under normala omständigheter inte gör oss sjuka. Tvärtom har man på senare tid förstått att vi behöver dem på olika sätt.

Allra flest mikrober har vi tarmarna, så pass många att man brukar tala om de samlade tarmbakterierna som ett eget organ. Men vilka dessa bakterier är, hur de varierar mellan individer och varför samt hur de påverkar oss är fortfarande ganska okänt. Ett intensivt kartläggningsarbete pågår för närvarande inom detta forskningsfält.

Lars Engstrand är professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi och föreståndare på centrum för translationell mikrobiomforskning vid Karolinska Institutet. Han har intresserat sig främst för tarmbakteriernas roll för vår hälsa och är aktuell med projektet Million Microbiome of Humans Project som ska skapa en atlas över arvsmassan hos människans mikroorganismer.

Dessutom – professor Jan Albert vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet, svarar på lyssnarfrågan om ifall vitlök hjälper mot förkylning.

  • Lyssna på avsnittet via Spotify.
  • Hitta Medicinvetarna i iTunes.

Mer läsning på samma tema:

Andreas Andersson
2023-11-22