Medicinvetarna #137: Rädd för tungmetaller?

Bly, arsenik, kadmium och kvicksilver får många av oss att instinktivt tänka på hälsorisker. De brukar kallas tungmetaller, men det begreppet bör vi skrota tycker Maria Kippler som forskar om hälsorisker med metallexponering. Hör henne berätta om hur du kan undvika giftiga metaller i vardagen. Avsnittet publicerades 2024-01-10.

Maria Kippler
Maria Kippler Foto: Andreas Andersson

För den som inte är forskare eller specialintresserad kommer det kanske som en överraskning att begreppet "tungmetaller" är ganska komplicerat. Beroende på hur man försöker karaktärisera dem så kan livsnödvändiga ämnen som järn och zink att hamna inom kategorin, och det har skrivits hela forskningsartiklar om de olika sätten att kategorisera ämnena. 

Maria Kippler är docent i miljömedicin vid Institutet för miljömedicin, enheten för metaller och hälsa, vid Karolinska Institutet. Hennes forskning strävar framförallt till att öka kunskapen om hur exponering för olika metaller, särskilt tidigt i livet, kan påverka vår hälsa. Hon har bland annat intresserat sig för hur exponeringen av arsenik i vattenkällor i Bangladesh påverkar befolkningen, en studie som pågått i många år. 

I avsnitt 137 av KI:s podcast Medicinvetarna berättar hon om risker också i Sverige, till exempel för personer med enskilda vattentäkter som kan innehålla skadliga mängder arsenik, och hur man kan agera för att minska risken. 

Malin Ernberg
Malin Ernberg Foto: Andreas Andersson

Vad finns det för samband mellan tinnitus och bruxism, och hur ska det behandlas?

I avsnittet svarar även professorn och bettfysiologen Malin Ernberg på lyssnarfrågan om vilket samband som finns mellan tinnitus och bruxism. Det sistnämnda syftar på när personer gnisslar tänderna nattetid, men också på beteendet att pressa ihop käkarna i vaket tillstånd. 

– En del av nerverna från käkarna kopplar till hörselcentrum i hjärnan. På så sätt tror man att käkarna kan påverka hörseln, säger Malin Ernberg.

Mer på temat

Andreas Andersson
2024-01-10