Medicinvetarna #60: Vad hände på Vitön?

Alla tre medlemmarna i Andrée-expeditionen omkom för 124 år sedan, efter ett misslyckat försök att nå Nordpolen. Gåtan om vad som hände har diskuterats sedan deras kvarlevor upptäcktes 1930. Ingen har lagt ner mer tid och möda på att besvara frågorna än Karolinska Institutet-anknutna läkaren och författaren Bea Uusma. I Medicinvetarna berättar hon hur hon just nu försöker tyda Andrées allra sista dagboksanteckningar, och hur en trist fest på 1990-talet ändrade hennes eget liv. Publicerat 210127.

Bea Uusma framför dator som visar Andrés sista anteckningar.
Bea Uusma. Foto: Johanna Åkerberg Kassel

Andrée-expeditionens mål var att i en varmluftsballong bli först med att passera Nordpolen år 1897. De tre medlemmarna seglade iväg från Spetsbergen och hördes aldrig mera av. Först 1930 upptäcktes deras kvarlevor på Vitön i Norra Ishavet, men också deras dagböcker och kvarlämnade fotorullar. Ganska snart kunde stora delar av deras öde beskrivas, efter att de tvingats landa på packisen efter bara ett par dygn. Men frågan om varför de avled efter bara några dagar på fast mark har fortsatt att vara en gåta.

Dåvarande illustratören Bea Uusma fascinerades av ämnet, så till den grad att hon kände att hon var tvungen att utbilda sig till läkare för att fullt ut förstå bevisen. Hennes bok: "Expeditionen - min kärlekshistoria" kom ut 2013 och Augustprisbelönades som bästa fackbok. 

Idag är Bea Uusma knuten till enheten för medicinens historia och kulturarv på Karolinska Institutet. I Medicinvetarna #60 berättar hon om vad hon ägnat sig åt sedan boken kom ut, och om vad nästa bok ska handla om (Andrée-expeditionen förstås, men det förstår ju vem som helst). 

I avsnittet medverkar också professorn i rättsmedicin vid Karolinska Institutet, Henrik Druid, och fördjupar bilden av huruvida en död kropp kan sprida smitta.

Andreas Andersson
2024-06-04