bild på tre barn med alienglasögon från Berättarministeriets besök i KI:s och Biomedicums lokaler

Populärvetenskap och dialog

Forskningskommunikation är centralt för Karolinska Institutet och gör det möjligt för allmänheten, organisationer och politiker att ta del av ny kunskap och fatta beslut som vilar på vetenskaplig grund. Vi berättar om vår forskning genom bland annat nyheter och pressmeddelanden, den populärvetenskapliga tidningen Medicinsk Vetenskap, podden Medicinvetarna, föreläsningar och möten av olika slag.

Lär dig mer och bidra