Medicinvetarna #76: Hur får vi sundare skolbarn?

Övervikt och stillasittande ökar sedan länge i hela befolkningen, inte minst bland barnen. Ett försök att vända utvecklingen är projektet "En frisk skolstart" där forskare från Karolinska Institutet arbetat tillsammans med skolor och skolhälsovård för att öka kunskapen om hälsofrågor hos både elever, föräldrar och skolpersonal. Professor Liselotte Schäfer Elinder berättar mer om hur det kan förbättra barns levnadsvanor. Avsnittet publicerades 8 september 2021.

Liselotte Schäfer Elinder
Liselotte Schäfer Elinder. Foto: Andreas Andersson

Liselotte Schäfer Elinder är adjungerad professor vid institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet, och leder forskargruppen Samhällsnutrition och fysisk aktivitet. Hon är också anställd vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Region Stockholm.

Hon har sedan 1990-talet arbetat med kost och fysisk aktivitet som medel för att förbättra folkhälsan. Forskargruppen ägnar sig åt olika aspekter av hälsosamma och hållbara mat- och motionsvanor och hur de påverkar hälsan. De är också intresserade av att se hur olika interventioner kan få så bra utfall som möjligt, givet olika sätt att implementera dem, för att förebygga övervikt och kroniska sjukdomar. 

Ett sådant interventionsprojekt är "En frisk skolstart" som genomförts i olika omgångar på skolor i framför allt socialt utsatta områden och som i dagarna dras igång i större skala. Projekten har haft effekt, både på kort och lång sikt, och intresset är idag stort för att genomföra liknande satsningar i många kommuner.

I avsnittet medverkar också Hugo Zeberg, läkare och forskare på Karolinska Institutet, och svarar på en lyssnarfråga om huruvida människan verkligen inte utvecklats genetiskt sedan stenåldern. Frågan ställdes efter avsnitt 67 av Medicinvetarna där Hugo Zeberg intervjuas i längre format om vilka genetiska spår från neandertalarna den moderna människan bär omkring på.

Andreas Andersson
2023-11-22