Medicinvetarna #33: Vem dog i spanska sjukan?

Spanska sjukan var en av de mest dödliga influensaepidemierna någonsin och skördade mellan 50 och 100 miljoner liv världen över. Hur kom det sig? Professor Jonas Ludvigsson tar oss med på en historisk tillbakablick och drar paralleller till dagsaktuella coronautbrottet. Avsnittet publicerades 12 februari 2020.

Jonas Ludvigsson, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. Foto: Gustav Mårtensson

Spanska sjukan sammanföll med det första världskriget, en faktor som sannolikt bidrog både till smittspridningen och till att den blev den dödligaste influensaepidemi världen skådat. Genom att studera tidigare pandemier lär sig vetenskapen och vården mer om hur vi kan möta dagens, och förhoppnings framtidens, virusutbrott.

Jonas Ludvigsson, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, är också överläkare vid universitetssjukhuset i Örebro. Han har forskat kring influensa och intresserat sig sörskilt för historierna kring spanska sjukan. I Medicinvetarna berättar han också om hur hans egen släkt drabbades av 1918 års rekordinfluensa. Intervjun med Jonas Ludvigsson är inspelad 4 februari 2020 i en tid när medierapporterna om det nya corona-virusets utbrott i framför allt Kina dominerade flödena.

Rättelse 2020-03-12: I avsnittet säger Jonas Ludvigsson att en tredjedel av doktoranderna på Karolinska Institutet är från Kina. Korrekt är att en tredjedel inte är svenskar, men även om gruppen kineser är stor finns många andra nationaliteter representerade. 

  • Lyssna på avsnittet via Spotify.
  • Hitta Medicinvetarna i iTunes.

Mer lyssning med Jonas Ludvigsson

Andreas Andersson
2023-11-22