Medicinvetarna: #119: Vem får ha sex?

Påverkar kroppslängd, inkomst eller käkbenets utformning om man får ligga? Forskaren Peter Ueda har bland annat studerat förekomst och konsekvenser av sexuell inaktivitet och skrivit en bok om manlig ofrivillig sexlöshet, att vilja ha sex men inte ha tillgång till det. Hör honom berätta mer om bland annat fiktisexualitet, växtätarmän och sexuell selektion. Avsnittet publicerades 3 maj 2023.

Peter Ueda. Foto Andreas Andersson
Peter Ueda. Foto Andreas Andersson

Sexlöshet definieras i vetenskapliga studier av minst ett års avsaknad av sexuell aktivitet med en partner, något som är ganska vanligt. Om det inte är självvalt kan de skapa problem.

– Ofrivillig sexlöshet orsakar stort lidande hos många. Sex och intimitet frisätter hormoner som endorfiner som får oss att må bättre. Vi människor jämför oss också ofta med varandra och i ett samhälle där vi omges av andra som ofta har sex kan sexlöshet framkalla ångest och skam, säger Peter Ueda är läkare och docent vid avdelningen för klinisk epidemiologi vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet samt anknuten forskare vid University of Tokyo.

I sin forskning undersöker han folkhälsofrågor, till exempel säkerhet och effekter av diabetesläkemedel och demenssjukdomar hos fotbollsspelare. Han studerar också sexuell hälsa med särskilt fokus på sexuell inaktivitet, och kom nyligen ut med boken "Man går sin egen väg – riktningar i sexlöshetens dimma" där han fördjupat sig i manlig sexlöshet. I avsnitt #119 av Karolinska Institutets podcast Medicinvetarna berättar han bland annat om vad vetenskapen säger om vilka faktorer som påverkar risken att drabbas av sexlöshet.

– I stora populationsstudier kan man se att hög inkomst är tydligt kopplat till sannolikheten att ha sex. Även social status och utbildning spelar in. När det kommer till kroppslängd så finns det studier som tyder på att långa män har mer sex men resultaten är inte lika tydliga där, säger han.

Peter Ueda påpekar att resultaten gäller på populationsnivå, inte nödvändigtvis för enskilda individer.

– Bara för att det finns en gruppskillnad i sexuell aktivitet mellan män med till exempel hög och låg inkomst så betyder det inte att män med låg inkomst inte har sex alls. Sambanden tolkas ibland väldigt radikalt och utanför sitt sammanhang båda bland forskare och bland män på incelforum och liknande. Det kan leda till att man ger upp i onödan, säger han.  

Hör honom berätta mer om världens manliga överskott (det föds ungefär 105 män per 100 kvinnor) och vad det kan leda till (kanske ökad förekomst och acceptans för så kallad fiktisexualitet), samt varför det sannolikt hade varit mer behagligt för den enskilde individen att inte vara utformad för sexuell konkurrens. Och vad ofrivillig sexlöshet kan leda till.

Magnus Lundbäck. Foto: Cecilia Odlind.
Magnus Lundbäck. Foto: Cecilia Odlind.

Är e-cigarettrökning farligt?

I avsnittet svarar även docent Magnus Lundbäck vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, på lyssnarfrågan om ifall e-cigaretter är farligt.

– Våra akuta exponeringsstudier på friska frivilliga visar att användning av e-cigaretter gör att blodkärlen och luftvägarna stelnar till och blodtrycket går upp tillfälligt. Det verkar vara nikotinet som orsakar detta. De långsiktiga effekterna vet vi inte så mycket om eftersom fenomenet är så nytt fortfarande, säger han. 

E-cigaretter är en slags förångare vars användning tagit fart runt 2018/2019. Ungefär hälften av alla gymnasieungdomar har prövat att använda dem.

– I kommande studier ska vi undersöka eventuell påverkan på nervfunktion samt beteenden kring e-cigarettanvändning. Det ska också bli intressant att se resultaten från större befolkningsstudier i USA, säger Magnus Lundbäck.

Cecilia Odlind
2024-05-08