Medicinvetarna #101: Har du långtidscovid?

Långtidscovid förklaras ofta bort som psykiska besvär av både allmänhet och många i professionen, menar virusforskaren och överläkaren Soo Aleman. Hon påpekar att symtomen vid långtidscovid är tydliga och att det går att mäta flera fysiologiska förändringar om man undersöker noggrant. Ett av målen för hennes pågående forskning är att förstå mekanismerna bakom långtidscovid. Avsnittet publicerades 24 augusti 2022.

Soo Aleman
Soo Aleman Foto: Andreas Andersson

Det har gått drygt två och ett halvt år sedan de första rapporterna om ett nytt smittsamt virus började komma från Kina. Covid-19-pandemin har haft långtgående effekter på samhällen över hela jorden, och fortfarande skördar smittan dödsoffer. Forskningen har tagit stora kliv för att förstå nya coronaviruset, dess varianter och hur covid-19 ska behandlas. Men ännu återstår många frågetecken, och fortfarande förvånar utvecklingen forskarna.

I avsnitt #101 av Medicinvetarna uppdateras vi om pandemiläget tillsammans med Soo Aleman, docent vid institutionen medicin, Huddinge vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Hon har tidigare främst forskat på hepatitinfektioner och komplikationer vid antiviral behandling. Sedan pandemins utbrott har hon varit medicinskt ansvarig för vården av covid-19-positiva patienter vid öppenvården för infektionssjukdomar vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Hon är av regeringen utsedd till nationell koordinator för kliniska studier om läkemedel mot covid-19 i den svenska delen av WHO Solidarity Trial. Hon har också engagerat sig i vården av och forskningen om långtidscovidpatienter. 

- Det finns mycket okunskap om långtidscovid, vi behöver ta reda på mer, inte minst om varför det uppkommer. Vi har en hypotes om att patienterna har ökad känslighet i immunsystemet redan innan och vi ska nu undersöka detta närmare på flera sätt, säger Soo Aleman.

I avsnittet svarar även Ali Mirazimi, adjungerad professor vid institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, på flera lyssnarfrågor om virussjukdomen apkoppor. 

Andreas Andersson
2023-11-08