Medicinvetarna #113: Svårt att kommunicera?

De flesta av oss tänker inte så mycket på hur vi kommunicerar - vi pratar på helt enkelt. Men för personer med språk- eller hörselproblem kan hindren bli stora för att göra sig förstådd. Christina Samuelsson är professor i logopedi och har ägnat hela sin karriär åt att forska om kommunikationsnedsättningar, och vad som kan göras åt dem. I lyssnarfrågan svarar även forskaren Tanja Tomson på frågor om tobaksavvänjning. Avsnittet publicerades 8 februari 2023.

Christina Samuelsson
Christina Samuelsson Foto: Andreas Andersson

Christina Samuelsson är logoped och professor i logopedi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska Institutet.  Hon är även gästprofessor vid Linköpings universitet. I sin forskning har hon undersökt vuxna personer med afasi, personer med kommunikativa funktionsnedsättningar vid demenssjukdom, och också barn med språkstörning och barn med hörselnedsättning. Hon har intresserat sig både för vilka problem som kan uppstå, men också för vilka metoder och behandlingar som kan förbättra livet för drabbade.

- Kommunikationsproblem är inte bara den drabbade individens ansvar, den som är mottagare behöver också anstränga sig för att förstå, säger hon.

I avsnitt 113 av KI:s podcast Medicinvetarna berättar hon om vilka kommunikationsproblem som kan drabba exempelvis personer med demens eller som har fått en stroke. 

Tanja Tomson
Tanja Tomson.

Vad säger forskningen om rökavvänjning?

I avsnittet medverkar också Tanja Tomson, senior forskare vid institutionen för lärande, informatik, management och etik vid Karolinska Institutet och svarar på lyssnarfrågan: Var står forskningen idag när det gäller metoder för rökavvänjning? Kvalificerad rådgivning, läkemedel och Sluta röka-linjer är några metoder som har utvärderats och visat sig kunna ge bra hjälp. Hon berättar bland annat om TOR, Tobaksavvänjning på recept, en metod hon utvecklat. Den består av rådgivning i minst 10 minuter, skriftlig ordination av tobaksavvänjningsbehandling och uppföljning vid minst ett tillfälle. Även lagstiftning kan vara effektivt för att minska rökningen. Men e-cigaretter och snus fungerar sämre.

- De har snarare visat sig vara en inkörsport till rökning, säger Tanja Tomson.