Medicinvetarna:#126: Är fasta bra för hälsan?

Är det verkligen nyttigt att skippa frukost och lunch? Den frågan ställde vi oss efter att ha haft flera gäster i podden som gör just så. Svaret verkar vara att det är mycket individuellt men att det i vissa fall kan vara bra både för hälsan och vikten med kortare perioder av fasta. Hör professor Kerstin Brismar berätta mer. Avsnittet publicerades 9 augusti 2023.

Professor Kerstin Brismar. Foto Anna Björklund.
Professor Kerstin Brismar. Foto Anna Björklund. ´

Som diabetesläkare har det varit naturligt för Kerstin Brismar att även intressera sig för livsstil och kostvanor eftersom det är en viktig del av behandlingen av typ 2-diabetes.

- Effekter av minskat kaloriintag påverkas av vilken kost vi äter. Om man äter onyttig mat med mycket fett och socker så kan periodisk fasta minska risken för många sjukdomar som exempelvis hjärtkärlsjukdom, demens och diabetes. Äter man mer nyttig mat så blir effekterna inte lika stora, säger Kerstin Brismar som också är professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet. 

Att skippa ett mål mat ger däremot inga effekter på vikten om man äter mer vid andra tillfällen på dygnet, menar Kerstin Brismar.

- Det har gjorts många studier på detta, sannolikt påverkas inte vikten av hur och när vi äter utan av hur mycket vi äter, säger hon. 

När på dygnet vi känner behov av att inta föda och hur mycket och hur ofta vi vill äta är individuellt och styrs delvis av våra gener. Hur vi påverkas av fasta varierar också.

- Därför finns det ingen diet som passar alla, var och en måste hitta vilken diet som passar dem, säger hon. 

Hör henne berätta mer om hur fasta påverkar kroppen i avsnitt 126 av KI:s podcast Medicinvetarna där hon också pratar om svårigheterna att studera vad människor äter (vi tenderar att underrapportera vad vi stoppar i oss), ger sitt bästa kosttips (Medelhavskost) och teorierna bakom varför viss fasta kan ge ökad livslängd. I avsnittet intervjuas också professor Matti Sällberg och forskaren Jessica Alm om hur det kommer sig att de varken äter frukost eller lunch.

CO
Innehållsgranskare:
Andreas Andersson
2023-08-13