Medicinvetarna #6: Hur kan självmord förhindras?

Drygt tre svenskar begår självmord varje dag, året runt, statistiskt sett. I vissa åldersgrupper är det den vanligaste eller näst vanligaste dödsorsaken, och män är kraftigt överrepresenterade. Många självmord hade kunnat förhindras, och det första steget för att sänka antalet suicid är det vi gör i Medicinvetarna avsnitt 6: Att prata om det. Avsnittet publicerades 2 januari 2019.

Ullakarin framför en mikrofon.
Ullakarin Nyberg vid inspelningen av podden Medicinvetarna. Foto: Cecilia Odlind

Förr var självmord förknippat med skam och skuld – de efterlevande fick inte sörja ordentligt, och ”självspillingar” fick inte begravas i vigd jord. Men steg för steg har det ändrats, och idag är forskarna eniga om att vi behöver prata mer om psykisk ohälsa och självmordstankar för att kunna rädda fler personer till livet.

Ullakarin Nyberg är psykiater med en bakgrund inom tumörsjukdomar. Idag jobbar hon heltid med suicidprevention, som forskare, föreläsare och författare. Hon är ordförande i svenska psykiatriska föreningen, och en halvdag om veckan jobbar hon inom cancervården som psykiatrikonsult. Hon har också en egen podcast, Inferno.

I programmet medverkar även Axel Mie och svarar på lyssnarfrågan: Har ekologiskt odlade grönsaker generellt ett högre näringsinnehåll?

  • Lyssna på avsnittet via Spotify istället.
  • Hitta Medicinvetarna i iTunes
AA
Innehållsgranskare:
Andreas Andersson
2023-11-08