Medicinvetarna #54: Kan MS botas?

När professor Tomas Olsson började forska om multipel skleros för 40 år sedan hade vården inga behandlingar alls att erbjuda de drabbade. Idag finns över tio godkända läkemedel, och kunskapen ökar ständigt. Avsnittet publicerades 4 november 2020.

Professor Tomas Olsson
Professor Tomas Olsson Foto: Andreas Andersson

MS beskrevs första gången på 1800-talet, men länge var det helt okänt vad som orsakar sjukdomen. Långt in på 70-talet hände det att läkare inte talade om för patienten vad som låg bakom symtomen - inget kunde ju ändå göras. Sådant var läget när Tomas Olsson började forska på MS runt 1980. Han är idag professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Han har under sin karriär fått vara med om att föra vetenskapen flera steg framåt inom området, till en position där det idag inte bara finns över tio behandlingar att erbjuda den som drabbas av MS: idag skymtar ett läge där sjukdomen kan botas. 

I avsnitt 54 av Medicinvetarna berättar Tomas Olsson om sjukdomens förlopp, troliga orsaker, riskfaktorer och faktiskt ett par ganska oväntade skyddande faktorer. Vi får höra om forskningsläget och de gåtor som ännu återstår - till exempel att kvinnor idag är kraftigt överrepresenterade i en sjukdom som drabbade lika många män för hundra år sedan.

I lyssnarfrågan berättar även Joakim Dillner, professor vid institutionen för laboratoriemedicin, om försöken att behandla covid-19 med blodplasma från tillfrisknade patienter.

  • Lyssna på avsnittet på Spotify.
  • Hitta Medicinvetarna i iTunes

Mer om MS

CO
Innehållsgranskare:
Cecilia Odlind
2023-11-13