Medicinvetarna #38: Sjuk av ensamhet?

Att tvingas isolera sig under coronapandemin kan öka risken för ofrivillig ensamhet. Men vilka effekter har det på hälsan att känna sig ensam? Forskaren Lena Dahlberg vet mer och dödar bland annat myten om svenskarna som världens ensammaste folk. Avsnittet publicerades 22 april 2020.

Lena Dahlberg.

Det finns ett tydligt samband mellan ofrivillig ensamhet och olika hälsoproblem även om orsakssambandet oftast inte är klarlagt. Docent Lena Dahlberg är universitetslektor i socialt arbete vid Högskolan i Dalarna och senior forskare på Aging Research Center som drivs av Karolinska Institutet och Stockholms Universitet. Hon har bland annat forskat om ensamhet hos äldre, en grupp som uppmanas hålla sig isolerad när det här avsnittet kommer ut (april 2020). Och det finns ett tydligt samband mellan ofrivillig ensamhet och negativa hälsofaktorer. 

I avsnittet besvarar också professor Bo Burström lyssnarfrågan: Drabbar corona-viruset ojämlikt?

 

  • Lyssna på avsnittet via Spotify.
  • Hitta Medicinvetarna i iTunes
Andreas Andersson
2023-11-22