Medicinvetarna #40: Leder corona till svält?

Vilka långsiktiga konsekvenser riskerar nya coronaviruset få i världens fattigare delar? Vi resonerar med professor Anna Mia Ekström som i många år forskat om globala hälsofrågor med ett särskilt fokus på Afrika. Avsnittet publicerades 6 maj 2020.

Anna Mia Ekström

Corona-pandemin innebär tragedier i form av dödsfall över hela världen, och diskussionen kring hur vi bäst kan hantera utbrottet har tidvis varit intensiv. Den rådande situationen har också inneburit att några av Karolinska Institutets forskare blivit kraftigt efterfrågade av media. En av dem är professorn i global infektionsepidemiologi vid institutionen för global folkhälsa, tillika överläkaren, Anna Mia Ekström.

Hon har i många år, länge i samarbete med Hans Rosling, forskat om global och sexuell hälsa, särskilt i Afrika. Forskargruppen har exempelvis kartlagt hur man kan öka möjligheten för de allra fattigaste och mest utsatta hiv-smittade individerna att få tillgång till läkemedel. I nya avsnittet av Medicinvetarna berättar Anna Mia Ekström om sin forskning, om samarbetet med Hans Rosling och hur det är att medverka så mycket i media. Hon ger också sitt perspektiv på hur Afrika och andra fattiga delar av världen riskerar drabbas av coronasmittan: Åtgärderna för att bromsa smittspridningen på sikt kan innebära ett värre mänskligt lidande än själva viruset.

– Bristen på jobb, bristen på mat, bristen på läkemedel och det ökade våldet är det som oroar mig mest, säger hon.

I avsnittet hör vi också Wim Grooten, fysioterapeut och docent vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, ge sina bästa tips på vad man ska tänka på när man tvingas jobba hemifrån i karantäntider. TIPS! Han leder också en podcast: Fysion säger...

  • Lyssna på avsnittet via Spotify
  • Hitta Medicinvetarna i iTunes
CO
Innehållsgranskare:
Cecilia Odlind
2023-11-13