Olof Ljungström

Olof Ljungström

Enhetschef
E-postadress: olof.ljungstrom@ki.se
Telefon: +46852486617
Besöksadress: Annerovägen 12, 16970 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS MHK Forskning och föremål, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Huvudverksamhet:
  Undersökning & dokumentation av KI:s anatomiska samlingar
  Repatrieringsärenden
  Insamling och dokumentation av forskningsapparatur, 2:a halvan av 1900-talet
  Docent i idéhistoria, med medicin- och vetenskapshistoria som
  huvudfokus. Anställd vid KI sedan 2005, från början inför
  200-årsjubileet 2010, för att dokumentera och skriva KI:s och den moderna
  medicinska forskningens historia. Utkom 2010 med boken /Ämnessprängarna:
  Karolinska Institutet och Rockefeller Foundation 1930-1945/, en studie av
  aktörerna under några nyckeldecennier i historien om hur KI under
  1900-talet etablerade sig som ett internationellt framstående medicinskt
  forskningscentrum.
  Disputerade 2002 (bok 2004) vid Uppsala universitet på avhandlingen
  /Oscariansk antropologi/, ägnad det 1873 grundade Antropologiska sällskapet
  i Stockholm (från 1878 Svenska sällskapet för antropologi och geografi)
  och det sena 1800-talets intresse för ras och nation, inte minst försöken
  till en anatomisk rasforskningen, den "fysiska antropologin", vars främste
  svenske företrädare var KI-professorn Gustaf Retzius.
  Fil.kand. journalistik, Journalisthögskolan 1997, Stockholms univ.
  Fil.mag. idé- och lärdomshistoria 1997, Uppsala univ.
  Fil. dr idé- och lärdomshistoria 2002, Uppsala univ.
  Postdoc 2004, Centre Alexandre Koyré pour l'histoire des sciences et des
  techniques, École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris.

Forskningsbeskrivning

 • Mitt arbete spänner hittills från 1800-talets anatomiska forskning till
  biokemi, neurofysiologi och molekylärbiologi under 1900-talet. Vid KI har
  jag kommit att särskilt ägna mig åt 1800-talets rasforskning vid
  institutet, men också åt allmäna frågor om organisationen av vetenskaplig
  forskning under 1900-talet, liksom åt den byggda miljöns historia.
  För tillfället pågående projekt omfattar bland annat ett
  externfinansierat projektet för att skriva historien om "Svenska
  sällskapet för medicinsk forsknings" (SSMF) anslagsutdelningars historia.
  Arbetet sker inför SSMF:s firande av sitt hundraårsjubileum 2019.

Anställningar

 • Enhetschef, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2024-
 • Enhetschef, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2023-2026
 • Enhetschef, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2020-2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI