Marian Papp

Marian Papp

Anknuten till Undervisning/Handledning
E-postadress: marian.papp@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Medicine doctor, PhD forskare, utbildare, kursansvarig/examinator för 7.5 p.
  utbildning på KI "Yogaträning som kompletterande behandling"
  Forskningshandledare
  Projektcoordinator
  Onlineträning lungrehabilitering hos KOL, post-covid patienter  • Internationally certified Yoga teacher, Yoga therapist (C-IAYT, E-YT) (USA)
  Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Forskningsbeskrivning

 • Hembaserad webbbaserad mindfulnessträning och MI för KOL patienter i samarbete med MAYO clinic
  Objektiva och subjektiva effekter av yogaträning - funktionella aspekterna av yogaträning.
  Post-doc project publicerat subjektiva data

 • sömnkvalitet, upplevd stress, upplevd hälsa, mental hälsa (ångest/depression), subjektiva allmänna
  symptom och livskvalitet.

  Pågående projekt med post-covid, KOL och dysfunktionell andning och RCT yogabaserade övningar

Undervisning

 • Kursansvarig/kursledare 7.5 p. "Yogaträning som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd" på Karolinska Institutet
  Kursledare och examinator för "Evidensbaserad yogaträning - instruktörskurs" 2016 på Akademiskt Primärvårdscentrum.
  Fördjupningsdag Yogabaserade övningar som stresshantering/andningsfunktion för vårdpersonal/fysioterapeuter 2021-pågående
  Genomfört Karolinska Institutets pedagogikkurs
  Kursledare/yogalärare/workshopledare Karolinska Institutet health promotion

Artiklar

Anställningar

 • Anknuten till Undervisning/Handledning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2024-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2017
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2005
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 1998

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI