Skip to main content

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) är Region Stockholm och statens expertorgan för suicidprevention. Verksamheten vid NASP kan delas in i fyra huvudområden: Forskning och metodutveckling, Analys och uppföljning av epidemiologiska data, Information och Utbildning.

Nyheter

Stör döden - det räddar liv

Varje år tar fler än 1000 pojkar och män i Sverige sitt liv. Pojkar och män står för 70 procent av självmorden i Sverige.

I samband med Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober 2019 lanserar Mind, SPES och Suicide Zero, med stöd av NASP och Region Stockholm, den andra delen av kampanjen Stör Döden. Initiativet vill sätta fokus på vikten av att prata med varandra och lyfta betydelsen av att våga fråga människor i vår närhet hur de mår.

http://stordoden.se/

Kalender

https://nyheter.ki.se/embed/eyJ0eXBlIjoiZXZlbnRzIiwiZyI6WyIyNTg0Il0sImF1IjoiIiwiYSI6W10sImFhIjpmYWxzZSwiZSI6W10sImFlIjpmYWxzZSwiciI6eyIzMjAiOiIzMjAiLCIzMzciOiIzMzciLCIzMzUiOiIzMzUifSwiYXIiOmZhbHNlLCJ0eSI6eyIyIjoiMiJ9LCJsb2MiOnsiNDU0IjoiNDU0In0sIm0iOnRydWUsImQiOiJ3aWRnZXQiLCJuIjoiNSIsImwiOmZhbHNlLCJsYW5nIjoiZW4ifQ==
BJ
Beatrice Johansson
2019-10-14
Beatrice Johansson