Skip to main content

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) är Region Stockholm och statens expertorgan för suicidprevention. Verksamheten vid NASP kan delas in i fyra huvudområden: Forskning och metodutveckling, Analys och uppföljning av epidemiologiska data, Information och Utbildning.

Nyheter

Stör Döden - Ett samtal kan rädda liv

Varje år tar fler än 1000 pojkar och män i Sverige sitt liv. Nu lanserar Mind, SPES och Suicide Zero, med stöd av NASP och Region Stockholm, kampanjen Stör Döden för att sätta fokus på vad vi alla kan bidra med för att förebygga självmord. 

http://stordoden.se/

Kalender

BJ
Beatrice Johansson
2019-09-12
Beatrice Johansson