Tema: Depressionsbehandling

Depression är med stor sannolikhet flera olika sjukdomar med olika grundorsaker. Det kan förklara varför dagens läkemedel inte alltid hjälper. Forskarna försöker nu lägga det komplicerade pusslet med de få bitar de har. 

Foto: Joey Guidone

Nyheter och fördjupning

Drabbade berättar

Leta vidare