Genomic Medicine Sweden, nationellt initiativ för precisionsmedicin

Genomic Medicine Sweden är ett initiativ som ska ta fram ett förslag till hur precisionsmedicin kan implementeras nationellt och koordinerat inom svensk hälso- och sjukvård.

Initiativet beviljades stöd av Swelife i juni 2017 för en förstudie. I september 2017 hölls ett första möte i Stockholm där svenska kliniker, diagnostiker och tekniker landet runt samlades för att vara med och påverka utformningen av Genomic Medicine Sweden, GMS.

- Responsen var oerhört positiv med över 170 deltagare från hela landet med spetskompetenser över hela fältet, säger Richard Rosenquist Brandell, professor i klinisk genetik vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi och projektledare för GMS.

GMS Infrastructure

GMS har alltsedan arbetat vidare med det gemensamma målet att tillsammans bygga en ny typ av infrastruktur som möjliggör världsledande diagnostik och precisionsmedicin i Sverige. Primärt fokus kommer att läggas på patienter med ärftliga sjukdomar och cancer, men kommer även att utökas till andra områden såsom komplexa sjukdomar och infektionssjukdomar. Initiativet kommer att genomföras som ett brett samverkansprojekt mellan flera olika aktörer i samhället, inklusive hälso- och sjukvården, universiteten, SciLifeLab och näringslivet.

Nyligen beviljades GMS startbidrag från Vinnova och tillsammans med ett genomförandebidrag under hösten 2018 finns möjlighet till finansiering till 2020.

Profile image

Richard Rosenquist Brandell

Professor/överläkare samt projektledare för GMS
Lilian Pagrot
2023-10-16