Medicinvetarna: #123: Förgiftad av miljön?

Vad är egentligen miljögifter och hur påverkar de vår hälsa? Ett exempel på miljökatastrof var när brandskum med ämnet PFAS orsakade förorenat vatten i Blekingska Kallinge under flera decennier. Forskaren och toxikologen Mattias Öberg var ett av expertvittnena i det rättsliga efterspelet. Hör honom berätta om fallet i synnerhet och om gifter i miljön i allmänhet. Avsnittet publicerades 28 juni 2023.

Mattias Öberg foto Andreas Andersson
Mattias Öberg foto Andreas Andersson Foto: Andreas Andersson

Måste man skölja frukten? Behöver man tvätta textilier innan man använder dem? Är jag en miljöbov när jag färgar håret? Det är exempel på frågor som toxikologen Mattias Öberg ofta får. Han är forskare vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet och forskar om hälsorisker med kemikalier.

- Miljögifter är giftiga ämnen som finns kvar i ekosystemet under lång tid. Det finns hundratusentals, många som vi inte har kontroll på hur de påverkar oss människor. Att ta reda på det är en viktig uppgift för oss toxikologer, säger Mattias Öberg.

Han har även ett uppdrag som expertkoordinator på Karolinska Institutets Centrum för hälsokriser inom området kemiska händelser och katastroftoxikologi som berör toxikologi relaterat till exempelvis krig, terrordåd eller kemiska olyckor. Bland annat har Mattias Öberg engagerat sig i en av de största miljöolyckorna i Sverige i modern tid då brandskum med ämnet PFAS orsakade förorenat vatten i Blekingska Kallinge under flera decennier utan att det uppmärksammades. Våren 2023 kom podden Mörkt vatten, en dokumentär i 4 delar om fallet.

- Forskningen visar att PFAS i dessa halter i dricksvatten innebär en ökad hälsorisk på befolkningsnivå, exempelvis effekter på levern och blodfetter, sämre effekt av vaccin bland barn och förhöjd risk för vissa cancerformer. Det verkar också kunna vara hormonstörande och bland annat ge ökad risk för PCOS. Men dessa sjukdomar utvecklas under lång tid och kan bero på flera faktorer så det är svårt att bevisa att en enskild individs sjukdom beror på ett miljögift, säger han.

Hör honom berätta mer om fallet i avsnitt 123 av KI:s podcast Medicinvetarna där han också pratar om hur man tar reda på om ett ämne är giftigt, hur det påverkar oss människor och vad han tror blir framtidens miljökatastrof. Tips! Mattias Öberg driver också podcasten Riskzonen tillsammans med Emma Frans, även hon forskare vid Karolinska Institutet, där de talar om händelser som skakat världen och påverkat hur vi ser på risker.

Professor Peter Allebeck. Photo: Stefan Zimmerman
Professor Peter Allebeck. Foto: Stefan Zimmerman.

Vilka sjukdomar ökar mest och varför?

I avsnittet svarar även professor Peter Allebeck vid institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, på lyssnarfrågan om vilka sjukdomar som ökar och varför.

- Om man tar hänsyn till att befolkningen ökar och att fler och fler uppnår en hög ålder är det faktiskt få sjukdomar som ökar i förekomst globalt sett. Snarare minskar förekomsten av till exempel hjärtkärlsjukdom, cancer, och andra vanliga folksjukdomar", säger Peter Allebeck, professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet.

Men några sjukdomar ökar ändå, till exempel diabetes och högt blodtryck (på grund av övervikt och ohälsosamma levnadsvanor), malignt melanom (på grund av ökade solvanor), beroendesjukdomar (på grund av ökad användning av opioider). Också demens ökar kraftigt, men det är på grund av att allt fler blir äldre.

Cecilia Odlind
2023-07-12