Medicinvetarna #44: Hur undviks TBE?

Virussjukdomen TBE smittar från fästingar och kan i värsta fall ge mycket svåra följder. Sara Gredmark Russ är forskargruppsledare vid Centrum för infektionsmedicin och har framför allt ägnat sig åt att forska på virus och immunförsvar. Avsnittet publicerades 17 juni 2020.

Sara Gredmark Russ
Sara Gredmark Russ, Centrum för infektionsmedicin. Foto: Andreas Andersson

TBE är en virussjukdom som i svåra fall kan innebära långvariga och långtgående konsekvenser för den som drabbas. Tillsammans med borrelia är TBE den vanligaste sjukdomen som överförs från fästingar, och sett över tid ökar sjukdomen i Sverige. I avsnittet lär vi oss mer om sjukdomen, fästingar och deras livscykel och beteende och hur man kan skydda sig från att smittas.

När Sara Gredmark Russ inte forskar om virus så är hon infektionsläkare, och den senaste tiden har hon handgripligen jobbat med att vårda covid-19patienter vilket också tas upp i avsnittet.

Lyssnarfrågan har också corona-fokus: Professor Cecilia Magnusson får frågan om snus kan tänkas ha en skyddande effekt mot den pågående pandemin. Hon följer också upp från Medicinvetarna #2 och berättar om de senaste forskningsrönen om snusets farlighet.

Andreas Andersson
2022-11-11