Medicinvetarna #135: Drabbad av långvarig smärta?

Alla som har slagit sig på tummen med en hammare vet vad smärta är, men upplevelsen av smärta kan skilja sig väldigt mycket mellan olika individer och mellan olika typer av smärta. Professor och överläkare Eva Kosek har länge forskat om olika former av smärta, och inte minst fibromyalgi. Lyssnarfrågan: Vilka diagnoser svarar för flest sjukskrivningar? Pia Svedberg ger svaret. Avsnittet publicerades 13 december 2023.

Eva Kosek
Eva Kosek Foto: Andreas Andersson

Upp till 40 procent av alla svenskar drabbas någon gång av långvarig smärta, och två till fyra procent av fibromyalgi. 

- Smärta är en obehaglig upplevelse som består av sinnesintryck och känslor. Det är en subjektiv upplevelse, det är individen själv som avgör om hen har den, säger Eva Kosek, professor i klinisk smärtforskning vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet och även professor i samma ämne vid institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet. 

Eva Kosek är också överläkare vid Smärtcentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala. I avsnitt 135 av KI:s podcast Medicinvetarna berättar hon om definitionen av olika slags smärta. Hon var själv med och introducerade den nya smärtmekaniska termen nociplastisk smärta, alltså sådan smärta som beror på att själva smärtsystemet inte fungerar som det ska.

- Många patienter med fibromyalgi och andra smärttillstånd har fortfarande svårigheter att bli tagna på allvar av vården. Jag tror det beror på att smärta är ett komplext tillstånd som kräver mycket kunskap om man ska förstå den. Min personliga åsikt är att avancerad smärtvård kräver specialistkompetens, något som är en bristvara idag, då alltmer hänvisas till primärvården. Många patienter far illa på grund av att de möts av okunskap, säger hon.

Just nu intresserar sig Eva Kosek särskilt för autoreaktiva antikroppars roll vid fibromyalgi. 

- Vi undersöker om en del av patienter med fibromyalgi har autoimmuna komponenter som orsakar de här störningarna i nervsystemet. Om så är fallet skulle de kunna behandlas med immunomodulerande behandlingar, säger hon.

I avsnittet berättar hon även att fibromyalgi har ett 70-procentigt överlapp med diagnosen IBS (som fick ett eget poddavsnitt för snart ett år sedan). 

Pia Svedberg
Pia Svedberg Foto: Annika Evolahti

Vilka är de vanligaste diagnoserna vid sjukskrivningar?

Så lyder avsnittets lyssnarfråga, och den som svarar är Pia Svedberg, docent i epidemiologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap, avdelningen för försäkringsmedicin. Hon leder jag en forskargrupp med fokus på riskfaktorer och konsekvenser av att vara sjukfrånvarande.

- Psykiatriska diagnoser är de vanligaste sjukskrivningsdiagnoserna som exempelvis depression, ångest och stressrelaterade diagnoser. Därefter följer rörelseorganens sjukdomar* samt hjärt-kärlproblematik, säger hon.

*) Begreppet "rörelseorganens sjukdomar" är en samlingsterm för sjukdomar som drabbar skelettet, lederna och musklerna, bland annat inflammatorisk reumatisk sjukdom, artros och osteoporos. 

Mer på temat

Cecilia Odlind
2023-12-20