Medicinvetarna: #112: Hur behandla IBS?

Buksmärta och problem med avföringen är vanliga besvär vid superfolksjukdomen IBS. Hör psykologen och professorn Brjánn Ljótsson och gastroenterologen och forskaren PerJohan Lindfors berätta om samsjuklighet, riskfaktorer och aktuella symtomlindrande behandlingar vid IBS. Avsnittet publicerades 25 januari 2023.

Brjánn Ljótsson och Perjohan Lindfors foto Andreas Andersson
Brjánn Ljótsson och Perjohan Lindfors foto Andreas Andersson

IBS är ett tillstånd där händelser i magen och tarmen som egentligen är normala ger symtom, som långvariga, återkommande buksmärtor och problem med avföringen. Runt 6-7 procent av befolkningen är drabbad.

- Man kan kalla det en superfolksjukdom, säger Perjohan Lindfors, specialistläkare inom gastroenterologi och anknuten forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Hans forskning handlar att utveckla och optimera behandlingsmetoder för patienter med funktionella mag-tarmsjukdomar, framför allt IBS. I avsnitt 112 av KI:s podcast Medicinvetarna berättar Perjohan Lindfors om vad som kännetecknar sjukdomen, samsjuklighet (IBS är bland annat vanligare bland personer med neuropyskiatriska funktionsnedsättningar, depression och fibromyalgi), och symtomlindrande behandlingar.   

- IBS går inte att bota men det finns mycket man kan göra för att lindra besvären, säger Perjohan Lindfors.

Orsaken till att en del får IBS är okänd men en hypotes är att det beror på ett överaktiverat enteriskt nervsystem, alltså magens nervsystem som normalt ska larma hjärnan när något är fel i tarmen.

- Det kan också vara något som inte fungerar i det filter i hjärnan som normalt ska sålla bort onödiga signaler från tarmen. Ytterligare en möjlig förklaring är obalans i tarmfloran. Det är möjligt att orsakerna är olika i olika personer men detta vet vi ännu inte tillräckligt mycket om, säger han.

En behandlingsmetod som gör det lättare att leva med IBS är kognitiv beteendeterapi, KBT. Brjánn Ljótssonär psykolog och professor i klinisk psykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och han har i sin forskning utvecklat och etablerat internetbaserad KBT vid olika kroppsliga sjukdomar, till exempel IBS. Även han medverkar i avsnittet och förklarar hur det kan hjälpa.

- Sjukdomen finns kvar och man kommer fortfarande ha en besvärlig mage efter en lyckad KBT för IBS. Men kommer inte att låta IBS-problemen styra ens liv på samma sätt och därmed inte vara lika störd av den, säger han.

CO
Innehållsgranskare:
2024-01-30