Medicinvetarna #56: Kan hepatit C utrotas?

Tack vare forskning finns idag mycket effektiva botande mediciner mot sjukdomen hepatit C. Forskaren Martin Kåberg berättar om hur de nya läkemedlen i kombination med sprutbyten och drogbehandling ger hopp om att vi ska kunna eliminera sjukdomen inom en snar framtid. Avsnittet publicerades 2 december 2020.

Porträtt av Martin Kåberg. Foto: Andreas Andersson.
Martin Kåberg. Foto: Andreas Andersson.

Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin gick till upptäckten av hepatit c-viruset. Idag uppskattas mellan 130 och 170 miljoner människor leva med kronisk hepatit C i världen. Men Världshälsoorganisationen WHO har som mål att eliminera hepatit C till 2030: Nyinsjuknandet ska minska med 90 procent, man ska behandla 80 procent och dödligheten med 65 procent.

- Jag är positiv till att vi kan lyckas nå målet i Sverige. Globalt är det en större utmaning, säger Martin Kåberg.

Han är infektionsläkare, psykiater och beroendeläkare och forskar om sprutbytesprogram och hepatit C vid institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet. I avsnitt 56 av Karolinska Institutets populärvetenskapliga podcast Medicinvetarna berättar han om sin forskning som visar att sprutbytesprogram kan bidra till minskad spridning av sjukdomen. I avsnittet pratar Martin Kåberg också om symtom, komplikationer och de Nobelprisbelönade upptäckter som banat väg för dagens effektiva mediciner.

I avsnittet svarar även Sten Linnarsson, forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, på lyssnarfrågan om ifall det sker nervcellsnybildning i hjärnan i samband med fysisk aktivitet.

Andreas Andersson
2023-11-22