Medicinvetarna #46: Vad är schizofreni?

Schizofreni är en sjukdom som orsakar stort lidande både för drabbade och anhöriga. Docent Lena Flyckt är psykiater och har länge forskat på sjukdomen - hur den kan behandlas med antipsykotiska läkemedel, men också vilken verkan psykosociala insatser kan ha. Avsnittet publicerades 15 juli 2020.

Lena Flyckt.
Lena Flyckt. Foto: Andreas Andersson

Tänk dig den värsta mardröm du haft. Tänk dig sedan in att leva i den mardrömmen dygnet runt. Ungefär så kan det kännas att vara drabbad av schizofreni. Cirka 35 000 svenskar lider av sjukdomen som kan innebära en förvrängd verklighetsbild med vanföreställningar och paranoia.

Många fler av de drabbade skulle kunna arbeta om de fick rätt behandling, menar Lena Flyckt, psykiater och docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet som intervjuas i avsnitt 46 av Medicinvetarna. Hon är knuten till Centrum för psykiatriforskning som är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm. 

Lena Flyckt har ägnat en stor del av sin karriär åt att forska på och arbeta med patienter som drabbats av schizofreni och hon har intresserat sig för sjukdomen uppkomst. Hon var tidigare prioriteringsordförande för socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av schizofreni, både antipsykotisk läkemedelsbehandling och psykosociala insatser. 

Mer läsning