Medicinvetarna #132: Har du PTSD?

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, är ett psykiatriskt tillstånd som drabbar många som utsatts för trauma, och kan bland annat leda till att den utsatta får mardrömmar och andra problem. Maria Bragesjö har länge forskat om diagnosticering och behandling av drabbade. I avsnittet resonerar hon bland annat om hur det gått inflation i begreppet PTSD. Avsnittet publicerades 1 november 2023

Under ett antal timmar 1 november 2023 låg en version av avsnittet uppe som innehöll en del felaktigheter kring Maria Bragesjös yrkesroll, dessa korrigerades under kvällen samma dag, liksom felaktigheter på denna sida i samma ämne. 

Maria Bragesjö
Maria Bragesjö Foto: Andreas Andersson

Maria Bragesjö är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi. Hon är också legitimerad psykoterapeut och arbetar som psykologisk ledningsansvarig vid Traumaprogrammet, Psykiatri Sydväst, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Hon bedriver också postdoktoral forskning i grupp Rück vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hennes forskning kretsar dels kring trauma och tidiga interventioner för att minska de psykologiska följderna och snabbare kunna läka efter trauma och dels kring hur behandling för ett av de mer långvariga besvären (PTSD) kan göras mer tillgänglig och läggas upp på ett sätt så de är mer tolererbara för patienterna.

Hon konstaterar i avsnittet att det i viss mån gått inflation i begreppet PTSD - man kan ibland höra personer uttrycka sig lite slarvigt om begreppet, men för att verkligen diagnosticeras finns det flera kriterier. Till exempel ska den drabbade verkligen ha varit utsatt för hot, våld eller olycka som medfört rädsla för det egna livet.

Själva begreppet PTSD är förhållandevis nytt, men fenomenet finns beskrivet åtminstone sedan 2 500 år, och ett verkligt uppsving fick företeelsen i samband med första världskriget när begreppet "shell shock" etablerades om soldater som fick svåra psykiatriska besvär efter upplevelser i skyttegravarna. 

Catarina Almqvist Malmros
Catarina Almqvist Malmros Foto: Andreas Andersson

Hur påverkas pälsdjursallergiker av att allt fler restauranger välkomnar hundar?

Antalet hundägare och hundar ökar i Sverige. Inte minst under pandemins perioder av hemarbete var det många familjer som skaffade hund för första gången. Lyssnarfrågan i avsnitt 132 av Medicinvetarna tar sitt avstamp i denna generella ökning och lyder: Allt fler skaffar hund, och allt fler restauranger och affärer tillåter hundar. Hur påverkar det pälsdjursallergiker?

Den besvaras av Catarina Almqvist Malmros, professor i klinisk epidemiologi vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet. Hon är också barnläkare och barnallergolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus. 

Andreas Andersson
2023-12-08