Medicinvetarna #122: Är plast farligt för hälsan?

Mikro- och nanoplaster är partiklar som ingår i den plast som sedan åtminstone 70 år i allt högre grad omger oss. Idag finns de både i luften och i maten vi äter. Men kunskapen om hur de här ämnena påverkar vår hälsa är liten, och en som försöker öka den är docent Hanna Karlsson. I avsnittet svarar även Lotta Borg Skoglund på en lyssnarfråga om hur snus och kaffe påverkar personer med adhd. Avsnittet publicerades 14 juni 2023.

Hanna Karlsson
Hanna Karlsson Foto: Andreas Andersson

Mikro- och nanoplaster finns idag överallt. De finns i luften vi andas, vattnet vi dricker och maten vi äter. De finns också i naturen, överallt, till och med nere i Marianergraven nära 11 000 meter under havsytan. Mikro- och nanoplaster kommer från den plast som omger oss och löses ut när den bryts ner och åldras. 

Men kunskaperna kring hur dessa partiklar påverkar människans hälsa är föga utredd. Det finns rön som tyder på att ämnena kan skada mänskliga celler, men mycket mer forskning behövs. Det är inte heller tillräckligt utrett hur tillsatsämnen som ofta finns i plast - till exempel flamskyddsmedel eller stabiliserare - kan påverka människors hälsa. Sådana ämnen kan läcka från plastprodukter under hela deras livslängd. 

En som gör sitt för att täppa till kunskapsluckorna är Hanna Karlsson vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet. Hon är docent i toxikologi och hennes forskning handlar om att förstå toxiska effekter av mikroplaster och nanopartiklar och underliggande mekanismer. Ett annat fokus ligger på att utveckla nya cellmodeller som kan ersätta djurförsök.

Porträtt av Lotta Borg Skoglund
Lotta Borg Skoglund, psykiater och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap. Foto: Eva Lindblad/1001 Bild

Kan snus och kaffe hjälpa mot adhd-symtom?

Kaffe och snus har centralstimulerande effekter, liksom adhd-medicin. Kan man sålunda lindra adhd-symtom med snus och kaffe? Den lyssnarfrågan svarar Lotta Borg Skoglund på i avsnittet. Hon är anknuten forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hon är också verksam vid Smart Psykiatri och docent i psykiatri vid Uppsala Universitet.

Lotta Borg Skoglund har skrivit flera böcker om adhd och har bland annat intresserat sig för hur NPF-diagnoser samvarierar med skadligt bruk eller beroende. Hennes rekommendation är att snarare ta upp löpträning än snusdosa för att mildra adhd-symtom.

 

Cecilia Odlind
2023-06-14