Professorer emeriti

Vid uppnådd pensionsålder väljer många forskare med professorskompetens att fortsätta sitt arbete på KI med ett anknytningsavtal. Dessa betrodda och erfarna forskare tituleras vanligen professor emeritus (man) eller professor emerita (kvinna) - i plural professorer emeriti.

A-C

A

Hans-Olov Adami, cancerepidemiologi

Birgitta Agerberth, medicinsk mikrobiell patogenes

Lars Agréus, allmänmedicinsk gastroenterologi

Anders Ahlbom, epidemiologi

Anders Alvestrand, medicinska njursjukdomar

Göran Andersson, patologi

Jan Andersson, infektionssjukdomar

Ulf Andersson, barnreumatologi

Ellika Andolf, obstetrik och gynekologi

Sven Andréasson, beroendemedicin

Anita Aperia, pediatrik

Peter Arner, medicin

Peter Aspelin, diagnostisk radiologi

Gert Auer, molekylär patologi

B

Olof Beck, analytisk toxikologi och farmakologi.

Dzevad Belkic, matematisk strålningsfysik

Tomas Bergman, medicinsk proteomik

Ulf Bergman, farmakoepidemiologi

Staffan Bergström, internationell hälsa 

Gunnel Biberfeld, smittskydd, särskilt klinisk immunologi

Ingemar Björkhem, biokemisk aterosklerosforskning

Anders Björkman, infektionssjukdomar

Lena Borell, arbetsterapi

Tom Brismar, klinisk neurofysiologi

Sven Britton, infektion

Ernst Brodin, farmakologi

Mats Brommels, medicinsk lednings-, organisations- och innovationskunskap

C

Kyllike Christensson, reproduktiv och perinatal omvårdnad

Hans-Erik Claesson, medicinsk och fysiologisk kemi, särskilt biokemi

Staffan Cullheim, anatomi

D-G

D

Göran Dahllöf, pedodonti

Tina Dalianis, tumörvirologi

Bertil Daneholt, molekylär genetik

E

Jan Ekholm, rehabiliteringsmedicin

Anders Eklund, lungmedicin

Gunvor Ekman-Ordeberg, obstetrik och gynekologi

Staffan Eksborg, pediatrisk farmakologi

Tomas Ekström, molekylär cellbiologi, särskilt neuroonkologi

Carl-Gustaf Elinder, njurmedicin

Göran Elinder, pediatrik

Håkan Eriksson, fortplantningens endokrinologi

Lennart Eriksson, patologi

F

Ulf De Faire, epidemiologi

Lars-Ove Farnebo, kirurgi

Elisabeth Faxelid, reproduktiv och perinatal omvårdnad

Jan-Ingmar Flock, klinisk bakteriologi

Bertil Fredholm, farmakologi

Sten Fredrikson, neurologi

Björn Frenckner, barnkirurgi

Jan Frisell, kirurgi

Kjell Fuxe, histologi

G

Gösta Gahrton, medicin

Rosaria Galanti, folkhälsoepidemiologi

Johan Giesecke, epidemiologi

Hans Gilljam, folkhälsovetenskap

Marta Granström, klinisk bakteriologi

Gunnar Grant, anatomi

Jan-Åke Gustafsson, medicinsk näringslära

H-J

H

Ingiäld Hafström, reumatologi

Kerstin Hagenfeldt, obstetrik och gynekologi

Roberg Hahn, anestesi och intensivvård

Mats Hamberg, medicinsk kemi

Bertil Hamberger, kirurgi

Britta Hammarberg, logopedi

Anders Hamsten, kardiovaskulära sjukdomar

Johan Hansson, onkologi, särskilt malignt melanom

Mai-Lis Hellénius, allmänmedicin med inriktning mot kardiovaskulär prevention.

Jan Henriksson, fysiologi, särskilt arbetsfysiologi

Lena Hjelte, pediatrik

Anders Hjerpe, patologi

Jan Huggare, ortodonti

Anna-Lena Hulting, endokrinologi

Christina Hultman, psykiatrisk epidemiologi

Helen Håkansson, toxikologi

Tomas Hökfelt, histologi med cellbiologi

J

Jan Jakobsson, anestesi/intensivvård

Eva Jansson, klinisk fysiologi

Mats Jensen-Urstad, elektrofysiologi

Bengt Jernström, toxikologi

SGO Johansson, klinisk immunologi

Baldvin Jónsson, neonatologi

K-N

K

Thomas Kahan, medicin

Helle Kieler, farmakoepidemiologi

Björn Klinge, parodontologi

Seppo Koskinen, radiologi

Göran Kronvall, klinisk bakteriologi

Marianne Kristiansson, rättspsykiatri

Klas Kärre, molekylär immunologi

L

Rudolf Ladenstein, strukturbiokemi

Hugo Lagercrantz, pediatrik, särskilt neonatologi

Jörgen Larsson, kirurgi

Kjell Larsson, yrkeslungsjukdomar

Lars-Gunnar Larsson, tumör- och cellbiologi med inriktning mot transkriptionell reglering

Olle Larsson, experimentell patologi

Gunnar Lennerstrand, oftalmiatrik

Carola Lidén, yrkes- och miljödermatologi

Peter Liljeström, smittskydd, särskilt vaccinforskning

Sten Lindahl, anestesiologi och intensivvård

Lennart Lindbom, fysiologi

Jan van der Linden, thoraxanestesiologi och intensivvård

Stig Linder, molekylär cancerfarmakologi

Bengt Linderoth, neurokirurgi

Urban Lindgren, ortopedisk kirurgi

Jan-Eric Litton, biomedicinsk datateknik

Olle Ljungqvist, kirurgi och translationell psykiatri

Anette Lohmander, logopedi

Niels Lynöe, medicinsk etik

M

Peter Moldeus, biokemisk toxikologi

Ralf Morgenstern, biokemisk toxikologi

Eva Munck Af Rosenschöld Wikland, huvud- och halscancer

Roland Möllby, bakteriologi

N

Eva Nissen, reproduktiv och perinatal omvårdnad

Monica Nistér, patologi

Carl Erik Nord, klinisk mikrobiologi

Monica Nordberg, hygien

Jörgen Nordenström, kirurgi

Klas Nordlind, dermatologi och venereologi

Gunnar Norstedt, endokrinologi

Lars Åke Nygren, personskadeprevention

Louise Nygård, arbetsterapi

Olof Nyrén, klinisk epidemiologi

O-S

O

Sam Okret, molekylär endokrinologi

Leif Olgart, endodonti

Christina H. Opava, sjukgymnastik

P

Jan Palmblad, medicin

Juni Palmgren, biostatistik

Johan Permert, kirurgi

Sven Pettersson, värd-mikrobinteraktioner

R

Anders Rane, klinisk farmakologi

Agneta Rannug, molekylär arbetsmiljömedicin

Marie Reilly, biostatistik

Ulrik Ringborg, onkologi

Olle Ringdén, transplantationsimmunologi

Hans Ringertz, diagnostisk radiologi

Martin Ritzén, utvecklingsendokrinologi

Christer Rolf, idrottsmedicin

Mårten Rosenqvist, medicin, med särskild inriktning mot kardiologi

Mats Rudling, experimentel kardiovaskulär forskning

Bo Runeson, psykiatri

Bo Rydqvist, fysiologi

S

Bengt Samuelsson, medicinsk och fysiologisk kemi

Christer Sandahl, samhälls- och beteendevetenskap särskilt vårdvetenskap

Gunter Schneider, molekylär strukturbiologi

Åke Seiger, geriatrik

Kerstin Sjögren Fugl-Meyer, socialt arbete med inriktning klinisk sexologi

Nils Sjöstrand, fysiologi

John Skår, medicinsk organisation

Alf Sollevi, anestesiologi och intensivvård

Peter Strang, palliativ medicin, särskilt onkologi

Lars-Erik Strender, allmänmedicin

Stephen Strom, celltransplantationsforskning

Roger Strömberg, organisk och bioorganisk kemi

Agneta Ståhle, sjukgymnastik

Torgny Svenberg, kirurgi

Christer Svensén, anestesiologi

Christer Sylvén, medicin, särskilt kardiologi

Birgitta Söder, odontologisk profylaktik

Olle Söder, pediatrik

Per Södersten, neuroendokrinologisk beteendeforskning

T-Ö

T

Töres Theorell, socialmedicin

Mats Thorslund, socialgerontologi

Hans-Göran Tiselius, urologisk kirurgi

Göran Tomson, internationell hälso- och sjukvårdsforskning

Karl Tryggvason, medicinsk kemi

V

Anders Vahlne, klinisk virologi

W

Nils Wahlgren, neurologi

Britta Wahren, smittskydd, särskilt klinisk virologi

Ulla Waldenström, omvårdnad

Göran Walldius, metabola och inflammatoriska riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och cancer

Ola Weiland, infektionssjukdomar

Magnus Westgren, obstetrik och gynekologi

Lennart Wetterberg, psykiatri

Magnus Wickman, pediatrisk allergologi

Ann-Charlotte Widén Holmquist, sjukgymnastik

Zsuzsanna Wiesenfeld Hallin, basal och klinisk neurofysiologi

Hans Wigzell, immunologi

Y

Jan Ygge, oftalmiatrik med speciell inriktning mot barnoftalmologi

Z

David Zakim, bioentreprenörskap

Peter Zaphiropoulos, molekylärbiologi

Anders Zetterberg, patologi, särskild tumörcytologi

Boris Zhivotovsky, toxikologi med speciell inriktning på molekylära mekanismer för celldöd

Å

Peter Århem, neurovetenskap

Marie Åsberg, psykiatri, särskilt behandlingsforskning

Ä

Lars Ährlund-Richter, molekylär embryologi

Ö

Clas-Göran Östenson, endokrinologi

Jan Östergren, medicin