Robert Hahn

Professor Emeritus/Emerita | Docent
E-postadress: robert.hahn@ki.se
Besöksadress: Entrévägen 2, 18257 Danderyd
Postadress: D1 Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, D1 Anestesi och intensivvård, 182 88 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Professor Emeritus/Emerita, Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, 2024-2027

Examina och utbildning

  • Docent, 1990

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI