Lena Borell

Lena Borell

Professor Emeritus/Emerita | Docent
E-postadress: lena.borell@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Arbetsterapi Everyday Matters, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Som en av de första disputerade arbetsterapeuterna i Sverige ledde Lena Borell utveckling av arbetsterapiprogrammet vid Karolinska Institutet mot ett universitetsämne och en akademisk utbildning med forskning och forskarutbildning. (Övergången till KI från Hälsohögskolan i Stockholm skedde 1998). Borell utsågs till Sveriges (och Europas) första professor i arbetsterapi 2001.

    Borell ledde arbetet under 2008 med att formulera KI s strategi för Vårdforskningen vid KI, (SFO-V) inom ramen för den stora nationella satsningen i Sverige på strategiska forskningsområden (SFO) som resulterade i omfattande statliga strategiska forskningsmedel för mellan åren 2009 - 2015. Borell var också den första direktorn för SFO – V, 2009-2015. samt Handikainstitutets styrelse mellan 2006-201

    Lena Borell har varit ledamot av Vårdalstiftelsens styrelsen, som under 15 år fram till 2015, var en central aktör för uppbyggnad av vårdforskningen vid KI, och en av de största finansiärerna av vårdforskning nationellt.

Forskningsbeskrivning

  • Forskningen har varit inriktad på vård och omsorg, samt rehabilitering för äldre och finasierat främst via FORTE i form av två 6-åriga forskningsprogram, Aging in place (2006), samt Framtidens vård för äldre (2017).

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Professor Emeritus/Emerita, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

  • Docent, Inriktning arbetsterapi, Karolinska Institutet, 1997

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI