Carola Lidén

Carola Lidén

Professor Emeritus/Emerita | Docent
E-postadress: carola.liden@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 STOCKHOLM
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Integrativ toxikologi Palmberg, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag utnämndes till professor i yrkes- och miljödermatologi vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet 2009. Åren 2000-2008 var jag adjungerad professor vid Institutionen för medicin Solna. Sedan juli 2016 är jag verksam som emeritus vid Institutet för miljömedicin. Jag har varit överläkare och chef för avdelningen för arbets- och miljömedicin och för enheten för arbets- och miljödermatologi i Stockholms läns landsting. Jag har också arbetat vid det tidigare Arbetslivsinstitutet.

    Utbildning: Läkarexamen 1973, specialist i dermatologi och venereologi 1982, medicine doktor 1988, docent i dermatologi 1990

Forskningsbeskrivning

  • Forskning, klinisk verksamhet och riskbedömning har varit mina huvudsakliga områden. Min forskning gäller arbets- och miljörelaterade hudsjukdomar, framför allt kontaktallergi, skadlig hudexponering och metoder för att mäta hudexponering. Klinisk, experimentell och epidemiologisk metodik har använts. Jag har haft flera expertuppdrag för bl.a. EU, OECD och Kemikalieinspektionen om riskbedömning och prevention. Forskningen kring allergiframkallande metaller har haft avgörande betydelse för att minska risken för allergi mot nickel i EU.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

  • Professor Emeritus/Emerita, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2016-2024

Examina och utbildning

  • Docent, inriktn. dermatologi, KI, Karolinska institutet, 1990
  • PhD, Karolinska Institute, 1988
  • Läkarexamen, Karolinska Institute, 1973

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI