Göran Walldius

Göran Walldius

Professor Emeritus/Emerita
E-postadress: goran.walldius@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Epidemiologi Feychting, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag har sedan 1973 arbetat på KS som medicinare och kardiolog. Under alla dessa år har jag även bedrivit forskning vid Konung Gustaf Vs forskningsinstitut på KS och från 1996 vid Institutionen för Medicin, KI. Sedan 2010 har jag varit verksam vid IMM, Institutionen för Miljömedicin. Under åren 1995-2009 har jag arbetat på AstraZeneca i Mölndal som Senior Princial Scientist och som Medicinskt ansvarig för det blodfettsänkande läkemedlet Crestor på marknadsbolaget i Södertälje. Under alla dessa år har jag även haft stort utbildningsansvar vad beträffar olika riskfaktorers betydelse för vanliga kroniska sjukdomar.

Forskningsbeskrivning

  • Metabola och inflammatoriska riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar och cancer

    Min forskning är fokuserad på hur olika metabola och inflammatoriska rubbningar påverkar risken att insjukna i kardiovaskulära och andra aterosklerotiska sjukdomar, diabetes och cancer. Sedan 1985 undersöker vi i AMORIS-projektet (Apolipoprotein-related MOrtality RISk) om apolipoproteinerna (apo) B, som reflekterar de kolesterolinnehållande aterogena lipoproteinerna, särskilt det onda LDL, samt apoA-I som indikerar de goda HDL partiklarna, har starkare samband med risken för kardiella komplikationer än konventionella lipider. Jag har under alla dessa år samarbetat med Ingmar Jungner, grundaren av det Centrala Automations Laboratoriet, CALAB. Studieresultaten baseras på 175 000 individers laboratoriedata (AMORIS-basen) som under den senaste 20-årsperioden länkats till medicinska risker dokumenterade i olika nationella hälsoregister. Våra fynd talar för att balansen mellan de skadliga apoB och de skyddande apoA-I, den så kallade apoB/apoA-I-kvoten, är den bästa enskilda riskmarkören för hjärtinfarkt och stroke av alla lipider. ApoB och apoA-I har redan börjat användas på vissa kliniker runt om i landet.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI